Szkolenia


W siedzibie naszej firmy , z wykorzystaniem zainstalowanych i działających systemów, organizujemy szkolenia z zakresu prezentacji działania, planowania, projektowania i wykonywania systemów ochrony obwodowej działających z wykorzystaniem urządzeń firmy Senstar.

 salka dydaktycznaSzkolenia organizowane są cyklicznie oraz indywidualnie na potrzeby określonej grupy osób . Terminy i zakres szkoleń cyklicznych będą podawane z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Szkolenia, testy i prezentacje indywidualne indywidualnie , przygotowane są pod kątem potrzeb konkretnego klienta lub grupy klientów.

Podczas szkoleń istnieje możliwość zapoznania się z realnie działającym systemem obejmującym cztery podstawowe klasy urządzeń firmy Senstar, a także przeprowadzania testów kontrolnych przygotowanych zgodnie ze scenariuszem proponowanym przez klienta.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z naszą firmą senstar@raban.com.pl

© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland