Projektowanie


Systemy ochrony obwodowej są ze swojej natury dużo bardziej skomplikowane od tradycyjnych systemów montowanych wewnątrz budynków.

Podczas planowania systemu, oraz wykonywania projektu trzeba uwzględnić o wiele więcej czynników mogących mieć wpływ na właściwe działanie zarówno poszczególnych modułów sensorów jaki całości systemu.

Dla dużych, rozległych systemów z reguły nie da się zabezpieczyć całego obiektu z wykorzystaniem jednego typu sensorów. Problemem może być dobór i kompletacja urządzeń, właściwe ich zastosowanie i implementacja.

Oprócz doboru urządzeń, trzeba właściwie i optymalnie zaprojektować zasilanie urządzeń, przesyłanie informacji o alarmach, sposób kalibracji, diagnostykę i oraz zakres prac okresowych przeglądów i konserwacji.

Wyzwaniem technicznym jest również właściwy sposób integracji z nadrzędnym systemem wizualizacji i monitoringu, oraz z kamerowymi systemami weryfikacji zdarzeń.

Firma „RABAN” udziela bezpłatnego wsparcia i pomocy na etapach planowania systemu i wykonywania projektu.

© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland