Home Wsparcie techniczne Nadzór nad wykonaniem

Nadzór nad wykonaniem


W 2012 roku firma Senstar (producent urządzeń), postawiła wymóg, że budowa systemów w oparciu o sensory jej produkcji powinno być wykonywana przez firmy posiadające autoryzację producenta, lub pod nadzorem podmiotu posiadającego taką autoryzację. Naruszenie tego wymogu grozi utratą praw gwarancyjnych na wykonywanie systemy. Warunek ten został wprowadzony w związku z tym, że wykonywania instalacji często podejmowały się firmy i osoby nie mające stosownej wiedzy i umiejętności. Skutkowało to licznymi błędami w wykonaniu systemów i w efekcie niektóre instalacje nie działały poprawnie. Sporadycznie dochodziło nawet do z tej przyczyny uszkodzenia/zniszczenia urządzeń.

Firma RABAN, jako przedstawiciel producenta zapewnia usługę nadzoru nad właściwym zaprojektowaniem i wykonaniem systemów działających w oparciu o urządzenia firmy Senstar. Koszt takiej usługi stanowi tylko drobny ułamek wartości urządzeń i nie wpływa znacząco na zwiększenie kosztów wykonania systemu, a często wręcz umożliwia obniżenie całkowitych kosztów z uwagi na właściwą implementację sensorów i pomoc wykonaniu projektu.

© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland