Home Wsparcie techniczne Centrum Demonstracyjno-Szkoleniowe

Centrum Demonstracyjno-Szkoleniowe


 

W 2013r na terenie siedziby firmy RABAN zbudowaliśmy i uruchomiliśmy centrum demonstracyjno-szkoleniowe systemów Senstar. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Na wyposażenie składają się cztery podstawowe systemy detekcji firmy Senstar , podłączone do wspólnej sieci Sivler z zarządzaniem i monitorowaniem ze wspólnej platformy SMS z Centrum Nadzoru.

Systemy detekcji zostały zintegrowane z kamerami telewizji CCTV, w sposób umożliwiający wspólną wizualizację zdarzeń, wraz ze zunifikowaną bazą danych archiwalnych zapewniającą możliwość wyszukiwania zdarzeń razem z przypisanymi do nich sekwencjami wideo.

plan centrum d-s

Integracja Omnitrax i CCTV

 

Zadania centrum to:

  • prezentacja działania systemów detekcji Senstar w działaniu, na rzeczywistym obiekcie
  • przeprowadzania szkoleń dla projektantów, integratorów, operatorów i użytkowników zewnętrznych systemów detekcji działających z wykorzystaniem urządzeń firmy Senstar.
  • prowadzenie testów działania przy różnych ustawieniach kalibracyjnych, oraz w różnych warunkach atmosferycznych
  • aranżacja testów skuteczności działania według scenariuszy uzgodnionych z klientem
  • prowadzenie prac nad integracją systemów Senstar z nadrzędnymi systemami monitoringu i wizualizacji
  • testowanie konkretnych technicznych rozwiązań dla planowanych systemów
  • przeprowadzanie testów porównawczych sensorów innych producentów
© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland