Security starts with SENSTAR

Zarządzanie i integracja

systemami ochrony

Zarządzanie i integracja

Senstar posiada w ofercie różnorodne produkty zapewniające połączenie  sensorów, telewizji CCTV  systemów kontroli dostępu, w jeden spójny ,  w pełni zintegrowany system.   Senstar zapewnia elastyczne opcje wdrażania systemów zintegrowanych. Integracja jest możliwa na poziomie podstawowym, z wykorzystaniem  modułów wejść/wyjść , poprzez cyfrową integrację TCP/IP z systemami monitoringu od innych producentów, aż po kompletne rozwiązania z  własnym SMS i VMS.

PRODUKTY