Security starts with SENSTAR

X-Field

Sensor z przestrzennym polem detekcji, dostosowujący się do konfiguracji terenowej

XField działa z wykorzystaniem elektrostatycznego pola detekcji, generowanego wokół  równolegle do siebie zainstalowanych drutów. Sposób wykonania i instalacji sensorów zapewnia dostosowanie strefy detekcji do konfiguracji terenowej obiektu, w tym zagłębień/ wzniesień terenu.  System można wykonywać jako niezależny od innej infrastruktury, lub na istniejących ogrodzeniach, dachach, ścianach. Umożliwia uzyskanie  wysokiej strefy detekcji o  małej szerokości. Przeznaczony dla obiektów specjalnych, wymagających najwyższego poziomu ochrony.

X-Field

Podstawowe możliwości

 • Maksymalna wysokość strefy detekcji:
  - do 6,1m dla konfiguracji wolnostojącej
  - do 7,3m przy instalowaniu na ogrodzeniu
 • Długość strefy detekcji : do 150m
 • Z uwagi na możliwość tworzenia wysokiej, ale stosunkowo wąskiej, objętościowej strefy detekcji nadaję się do zastosowania na obiektach wymagających najwyższego poziomu ochrony

Algorytmy cyfrowe

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów zwiększa skuteczność i obniża ilość alarmów zwodniczych
 • Stabilne działanie przy zmianach temperatury otoczenia
 • Automatyczne wzmocnienie i kontrola siły sygnału zapewnia poprawne działanie przy zmiennych warunkach pogodowych

Różnorodne zastosowania

 • Można wykonywać jako system wolnostojący, lub na istniejących ogrodzeniach, murach lub ścianach.
 • Wysokie, ale wąskie pole detekcji o dobrze określonych granicach zapewnia prawidłową pracę w przypadku braku możliwości zapewnienia pasa ochrony o szerokości wymaganej dla innego typu sensorów z przestrzenna strefą detekcji
 • System spełnia wymagania U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC)

Xfield- Zasada działania

System działa na zasadzie analizy zaburzeń pola elektrostatycznego tworzonego pomiędzy rozciągniętymi równolegle drutami. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) zapewnia redukcję alarmów zwodniczych powodowanych przez wpływy środowiska lub małe zwierzęta. System analizuje zmianę  amplitudy  (rozmiar intruza), szybkość zmian (ruch intruza) i czas, jaki cel spędza w polu detekcji.  Sterownik stref  XField zapewnia obsługę dwóch niezależnych stref .  Strefę  detekcji tworzy się za pomocą 4 przewodów (dwa przewody polowe i dwa przewody czujnikowe) lub 5 przewodów (trzy przewody polowe i dwa przewody czujnikowe). Aby zwiększyć wysokość obszaru detekcji, można ustawić strefy A i B, jedna nad drugą.

X-Field

Najważniejsze cechy XField

Wysoka i wąska, przestrzenna strefa detekcji

Można tworzyć strefy detekcji o wysokości do 7,3m, przy szerokości jedynie 0,5-1,0m. Najwyższy poziom zabezpieczenia wśród systemów przeznaczonych do ochrony obwodowej.  Można zastosować na obiektach, gdzie brak jest możliwości wygospodarowania pasa ochrony o szerokości odpowiedniej dla innego typu systemów z przestrzenną strefą detekcji

Działanie systemu

Widoczne druty systemu mają działanie odstraszające i zniechęcające potencjalnego intruza

Niewidzialne, przestrzenne pole detekcji

Przestrzenne pole detekcji jest  niewidoczne. Intruz nie musi mieć fizycznego kontaktu z drutami sensorycznymi żeby zostać

Niska podatność na czynniki wywołujące alarmy zwodnicze

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, oraz pomiary zmian zarówno pojemności jak i  rezystancji skutkują  radykalnym ograniczeniem ilości alarmów zwodniczych, przy zachowaniu najwyższej skuteczności,

Konstrukcja

Wsporniki montażowe i izolatory XField są wykonane z trwałych i odpornych na korozję materiałów. Zostały  zaprojektowane w sposób zapewniający odpowiedni naciąg drutów, oraz samooczyszczanie się izolatorów. Ogranicza to koszty i czasochłonność konserwacji systemu.

Typy konfiguracji i integracja z  nadrzędnym systemem monitoringu (SMS)

W zależności od potrzeb,  sygnały alarmowe mogą być odbierane bezpośrednio z przekaźników dostępnych w samych urządzeniach,  lub też mogą być przesyłane cyfrowo w wydzielonej, odrębnej od innych sieci Silver.  W celu integracji z systemem nadrzędnym można wykorzystać magistrale danych RS-422, lub z wykorzystaniem światłowodów.

W odbiornikach dostępne są również dwa wejścia, zapewniające możliwość odebrania sygnałów od innego typu urządzeń.

Unifikacja z innymi typami sensorów Senstar

Do konfiguracji, diagnostyki i programowania barier UltraWave wykorzystywany jest ten sam, wspólny dla wszystkich typów sensorów Senstar pakiet narzędzi programowych, działający na komputerze z systemem operacyjnym Windows.  Do sterownika stref można podłączyć się lokalnie, przez wbudowany port USB, lub zdalnie z poziomu centralnej stacji roboczej systemu.

Zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami sensorów Senstar.  Ułatwia to wykonanie rozległych systemów ochrony perymetrycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik detekcji,  podnosi niezawodność i ułatwia obsługę.

Pakiet oprogramowania Network Manager, zapewnia również interfejs do  integracji z  nadrzędną platformą  monitoringu wideo i zarządzania systemami  alarmowymi produkcji Senstar,  jak również możliwości integracji TCP/IP z dowolnym systemem od innych producentów.

X-Field

Schemat przykładowej instalacji

Przykładowa typowej konfiguracji  sieciowej systemu.  Sieć  tworzy się na bazie magistrali światłowodowej  lub RS-422 . W sieci mogą być zintegrowane innego typu sensory produkcji Senstar