Security starts with SENSTAR

UltraWave

Cyfrowa bariera MV, z płaską, drukowaną anteną

Elektromagnetyczne pole detekcji tworzone jest pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem urządzenia.  Każdy obiekt, poruszający się w polu detekcji powoduje jego zaburzenia. Zmiany te są analizowane i po spełnieniu określonych kryteriów generowany jest sygnał alarmowy.  Bariery mikrofalowe UltraWave mają zastosowanie do budowy systemów ochrony wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia. Nadają się też do zastosowania jako czujki uzupełniające dla systemów innego typu.

UltraWave

Podstawowe możliwości

  • Strefa detekcji o długości od 5 do 200m
  • Można dublować piętrowo, w celu uzyskania strefy o większej wysokości
  • Działa prawidłowo w trudnych warunkach atmosferycznych (mgła , opady deszczu lub śniegu)
  • Przestrzenne, objętościowe detekcji jest trudniejsze do pokonania bez alarmu niż czujniki liniowe.

Algorytmy cyfrowe

  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów zwiększa skuteczność i obniża ilość alarmów zwodniczych
  • Stabilne działanie przy zmianach temperatury otoczenia
  • Automatyczne wzmocnienie i kontrola siły sygnału zapewnia poprawne działanie przy zmianie warunków pogodowych

Różnorodne zastosowania

  • Można stosować jako podstawowy sensor do ochrony całego obiektu
  • Doskonale sprawdza się jako czujka uzupełniająca dla innego typu systemów szczególnie, z przestrzenną strefą detekcji
  • Nie jest wymagane doprowadzanie kabli sygnałowych do nadajników.

Zasada działania

Nadajnik bariery MV generuje niewidzialną, modulowaną wiązkę  promieniowania mikrofalowego w kierunku odbiornika. Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) pozwalają odróżnić  efekty środowiskowe od unikatowych sygnatur intruzów chodzących, biegających lub czołgających się.

UltraWave

Najważniejsze cechy bariery UltraWave

Różnorodne zastosowanie

UltraWave zapewniają ekonomiczny sposób ochrony obszarów o różnych rozmiarach,  ogrodzonych lub nie.  Można je również wykorzystać do uzupełnienie systemu ochrony na fragmentach (bramy, przejazdy, bocznice kolejowe) gdzie innego typu sensor  nie będzie wstanie zapewnić wymaganego poziomu ochrony. Konfigurowalne częstotliwości pracy  umożliwiają nakładanie się stref (offset)  w celu wyeliminowania tzw. „martwych pól”. Zakres długości strefy  (od 5 do 200m), pozwala dopasować  do perymetru o różnorodnym kształcie i wielkości,

Obniżenie kosztów wykonania infrastruktury dodatkowej

Nadajnik urządzenia przesyła informacje  diagnostyczne  bezprzewodowo, zakodowane w wiązce mikrofalowej. Nie ma potrzeby doprowadzania magistrali danych lub kabli sygnałowych do nadajników.

Urządzenia akceptują zasilanie 12-48VDC, lub PoE, pobór mocy nie przekracza 5W na komplet nadajnik-odbiornik

Funkcja „Anty-spoofing”

Nadajnik i odbiornik UltwaWave są ze sobą parowane podczas wykonywania instalacji.  Zabezpiecza to  dodatkowo przed celowym lub przypadkowym zakłóceniem sygnału. Rozpoznawane  i raportowane  są próby zagłuszania nadajników.

Typy konfiguracji i integracja z  nadrzędnym systemem monitoringu (SMS)

W zależności od potrzeb,  sygnały alarmowe mogą być odbierane bezpośrednio z przekaźników dostępnych w samych urządzeniach,  lub też mogą być przesyłane cyfrowo w wydzielonej, odrębnej od innych sieci Silver.  W celu integracji z systemem nadrzędnym można wykorzystać magistrale danych RS-422, lub z wykorzystaniem światłowodów.

W odbiornikach dostępne są również dwa wejścia, zapewniające możliwość odebrania sygnałów od innego typu urządzeń.

Unifikacja z innymi typami sensorów Senstar

Do konfiguracji, diagnostyki i programowania barier UltraWave wykorzystywany jest ten sam, wspólny dla wszystkich typów sensorów Senstar pakiet narzędzi programowych, działający na komputerze z systemem operacyjnym Windows.  Do sterownika stref można podłączyć się lokalnie, przez wbudowany port USB, lub zdalnie z poziomu centralnej stacji roboczej systemu.

Zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami sensorów Senstar.  Ułatwia to wykonanie rozległych systemów ochrony perymetrycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik detekcji,  podnosi niezawodność i ułatwia obsługę.

Pakiet oprogramowania Network Manager, zapewnia również interfejs do  integracji z  nadrzędną platformą  monitoringu wideo i zarządzania systemami  alarmowymi produkcji Senstar,  jak również możliwości integracji TCP/IP z dowolnym systemem od innych producentów.

UltraWave

Schemat  przykładowej instalacji

Przykładowa konfiguracja sieciowa systemu. Można dublować bariery mikrofalowe w celu uzyskania strefy detekcji o większej wysokości.

Galeria