Security starts with SENSTAR

UltraLink

skomputeryzowany, bezobsługowy sterownik zarządzający sensorami Senstar

Centralny sterownik  dla przeznaczony do integracji sieci sensorów systemów ochrony perymetrycznej. Przystosowany do pracy w ciężkich warunkach. Integruje oraz umożliwia monitoring i zarządzanie systemami ochrony perymetrycznej działających z wykorzystaniem produktów Senstar. Może być wykorzystany na obiektach bezobsługowych, z zapewnieniem przesyłania danych i sygnałów alarmowych do oddalonego Centrum Nadzoru.  Zapisuje i archiwizuje wszystkie zdarzenia. Posiada funkcję automatycznego uruchomienia i przywracania połączenia.

UltraLink

Podstawowe funkcje

 • Mikrokomputer z preinstalowanym pakietem oprogramowania konfiguracyjno-diagnostycznego UCM
 • Posiada interfejsy komunikacyjne zapewniające połączenie TCP/IP do sensorów i innych urządzeń systemów ochrony perymetrycznej
 • Umożliwia zdalną diagnostykę, programowanie i kalibrację sensorów Senstar
 • Zapisuje i archiwizuje wszystkie zdarzenia
 • Możliwość prezentacji stanu systemu na mapie synoptycznej
 • Umożliwia integrację z nadrzędnymi systemami SMS i VMS

Monitoring działania sensorów i urządzeń

 • Automatyczne uruchamianie i przywracanie połączeń
 • Programowalne wejścia/wyjścia w tym porty RS422 z optoizolacją
 • Komunikacja i monitoring działania z wszystkimi typami sensorów Senstar, oraz z modułami rozszerzeń UltraLInk Input/Output

Solidność i niezawodność

 • Przystosowany do pracy w ciężkich warunkach. Może być instalowany również na zewnątrz (w szafce lub dodatkowej obudowie)
 • Możliwość montażu na szynie DIN
 • Zakres temperatur otoczenia -40stC do +70stC, wilgotność 5% do 95%
 • Brak ruchomych części mechanicznych
 • Możliwość lokalnego podłączenia monitora/myszy/klawiatury

Zastosowanie

Sterownik UltraLINK pełni rolę stacji roboczej systemu ochrony perymetrycznej, działającego z wykorzystaniem sensorów produkcji firmy Senstar.  Posiada preinstalowany pakiet  oprogramowania firmowego:  Network Manager, kontrolno-diagnostycznego (UCM), oraz do wizualizacji stany systemu na mapie synoptycznej (AIM). Zapewnia możliwość konfiguracji i zarzadzania siecią sensorów oraz urządzeń dodatkowych.  Umożliwia zdalną diagnostykę, monitoring i programowanie podłączonych urządzeń, obsługuje bazę danych z archiwizacją logów wszystkich alarmów i innych zdarzeń.  Stanowi również platformę  do integracji z dowolnego typu nadrzędnego systemu monitoringu (SMS) i /lub telewizji dozorowej (VMS).

UltraLink

Cechy i funkcje sterownika UltraLink

Działanie w przypadku utraty komunikacji z systemem nadrzędnym (Local Fallback)

Zapewnia ciągłość działania systemu ochrony perymetrycznej, w przypadku tymczasowej utraty komunikacji z nadrzędnym systemem monitoringu. Oprócz  archiwizacji alarmów i innych zdarzeń może również lokalnie inicjować rejestrację wideo ze strefy alarmu, lub aktywować inne urządzenia takie jak światła, syreny

Obsługa urządzeń dodatkowych

Oprócz monitorowania i zarzadzania pracą sensorów,  komputer UltraLink może również obsługiwać dodatkowe moduły rozszerzeń wejść/wyjść. Moduły te mogą być wykorzystane do „wystawiania” sygnałów alarmowych na przekaźniki,  podłączania czujników uzupełniających od innych producentów, elementów systemu kontroli dostępu.

Alarm Logic Engine- równoczesne przetwarzanie sygnałów z wielu sensorów

Dołączone do pakietu oprogramowania Network Manager narzędzie umożliwiające powiązanie i analizę logiczną sygnałów alarmowych pochodzących  z wielu sensorów, także  różnych typów . Stanowi podstawę do tworzenia hybrydowych systemów detekcji.

Redundancja i automatyczne uruchamianie (auto-reboot)

Komputer UltraLink może obsługiwać sieć urządzeń z magistralą komunikacyjną w konfiguracji pętli, z zapewnieniem przesyłania wszystkich danych w obu jej kierunkach (zdublowanie torów przesyłania danych). Możliwe jest również zainstalowanie, dwóch   sterowników Ultrlink w konfiguracji zapewniającej ciągłość działania na wypadek awarii jednego z nich (Hot Stand-by).

Niezależnie od tego, w przypadku chwilowego wyłączenia się urządzenia (spowodowanego np. przerwą w zasilaniu), urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie oraz przywrócone zostaną wszystkie funkcje. Dane  konfiguracyjne, archiwa z logami zdarzeń nie zostaną utracone.

Wytrzymałe urządzenie do pracy w trudnych warunkach

UltraLink może być instalowany na zewnątrz budynków, blisko sensorów. Przystosowany  jest do pracy w trudnych warunkach (wahania temperatury, duża wilgotność, zapylenie. , nie posiada ruchomych części mechanicznych. Akceptacja zasilania 12-48VDC zapewnia możliwość  zasilania z źródła wspólnego z sensorami systemu perymetrycznego.

UltraLink

Schemat przykładowej instalacji

Sterownik UltraLink, przeznaczony jest do obsługi sieci sensorów.  Nadaje się szczególnie do zastosowania w przypadku kiedy system perymetryczny oddalony jest od Centrum Nadzoru, w tym także na obiektach bezobsługowych.
Oprócz monitoringu i zarządzania systemem perymetrycznym pełni również role platformy do integracji z systemami nadrzędnymi