Security starts with SENSTAR

StarNet

Monitoring i zarządzanie systemem ochrony perymetrycznej

StarNet to bogaty w funkcje system typu SMS, zoptymalizowany do  monitorowania  i zarządzania systemami ochrony perymetrycznej.  StarNet, oparty jest  na wizualnym interfejsie graficznym z prezentacją stanu systemu na mapach synoptycznych. Ułatwia i usprawnia  obsługę , od  czynności rutynowych po sytuacje kryzysowe, umożliwiając  skrócenie czasu reakcji, poprawę wydajności a w efekcie lepszą ochronę personelu i mienia.

StarNet

Zarządzanie systemem ochrony

  • Prezentacja zdarzeń alarmowych na mapach synoptycznych, w formie tekstowej, oraz audio
  • Indywidualne uprawnienia dla różnych użytkowników, z możliwością kontroli czynności podjętych przez operatora
  • Podpowiedzi i komendy dopasowane do zaistniałej sytuacji

Zoptymalizowany interfejs operatora

  • Prezentacja stany systemu na skalowalnej mapie synoptycznej, z informacjami dodatkowymi,
  • Opcja wyświetlenia obrazu z kamery monitorującej strefę w której doszło do załączenia alarmu
  • Intuicyjne zarządzanie (potwierdzanie i kasowanie alarmów, maskowanie stref), możliwość wprowadzania notatek (dostępne menu podpowiedzi)
  • Niezależna kontrola wszystkich wejść/wyjść

Bezpośrednia integracja z sensorami produkcji Senstar

  • Bezpośrednia integracja z sensorami Senstar zintegrowanymi we wspólnej sieci.
  • Bezpośrednia integracja z systemem Symphony VMS
  • Możliwości integracji z systemami monitoringu wizyjnego (VMS) innych producentów

Działanie

StarNet jest interfejsem dla operatora  systemu. Został zoptymalizowany pod kątem działania z systemami ochrony perymetrycznej bazującymi na sensorach produkcji Senstar. Wyświetla w formie graficznej stan systemu, z prezentacją zdarzeń alarmowych, wraz z podaniem ich precyzyjnej lokalizacji i statusu. Ułatwia operatorowi obsługę zdarzeń, wraz z możliwością sugerowania właściwych reakcji.

StarNet

Cechy i funkcje StarNET

Różnorodne dostępne funkcje

Oprócz prezentacji alarmu, w momencie zdarzenia StarNet wyświetlana ekranie  informacje proceduralne.. Operator musi potwierdzić zakończenie obsługi każdego zadania, a także je opisać (dostępny wybór i z wstępnie skonfigurowanych list opisów) . Wszystkie działania i czasy reakcjii są rejestrowane do przyszłej analizy. Operator może również dokumentować każde zdarzenie alarmowe odrębnymi  notatkami ze znacznikiem czasu. Jeśli alarm nie zostanie potwierdzony lub zresetowany w określonym czasie, system może uruchomić stosowne procedury

Szybkie i proste wdrożenie operatora do pracy z systemem

StarNet jest zoptymalizowany pod kątem ułatwienia pracy operatora. Można dostosować terminologię do wymogów danego użytkownika. Interfejs aplikacji jest łatwy w obsłudze. Operator  po prostu klika  migający  obraz czujnika , aby go potwierdzić alarm i rozpocząć jego obsługę. Alarmy i zdarzenia można sortować według różnych kryteriów i skonfigurować do wyświetlania lub przetwarzania tylko na określonych stacjach roboczych.

Tworzenie własnych map synoptycznych

StarNet zapewnia narzędzie konfiguracji typu „wskaż i kliknij”, które pozwala administratorom szybko skonfigurować   graficzną mapę obiektu u systemu alarmowego.
Do tworzenia mapy można wykorzystać własne zdjęcia lub grafiki.
Można dostosować własne wymagania odnośnie prezentacji danych i obsługi zdarzeń alarmowych

Otwarta, elastyczna architektura

StarNet instaluje się  na komputerach  PC z systemem Windows®, umożliwiając administratorom systemów wykorzystanie posiadanej wiedzy informatycznej do tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi. W przypadku aplikacji  może działać na jednym  serwerze jako klient,. Dla dużych systemów może obsługiwać wiele stacji roboczych, w różnych lokalizacjach.

Integracja z telewizją dozorową

StarNet integruje się bezpośrednio z Symphony VMS, oraz systemami monitoringu wideo od innych producentów.  Można dopasować sposób  i zakres integracji do wymagań użytkownika i możliwości systemu CCTV.