Security starts with SENSTAR

Senstar LM100

Hybrydowy system ochrony perymetrycznej

Łącząc dwie kluczowe funkcje systemów ochrony perymetrycznej  w jednym najnowocześniejszym produkcie, Senstar LM100  nie tylko wykrywa i lokalizuje próby forsowania ogrodzenia, ale również ułatwia weryfikację wideo, oraz usprawnia działanie służb ochrony wizualnie wskazując miejsce naruszenia . Niezależnie od powyższego działa może również działać zniechęcająco i może dezorientować intruzów.

Senstar LM100

Detekcja

 • Wykorzystuje czujniki akcelerometryczne zabudowane w wysięgnikach wspólnych z oprawami oświetleniowymi
 • Wykrywane są próby wspinania się, przecinania oraz odchylania ogrodzenia
 • Lokalizacja z dokładnością do przęsła ogrodzenia (+/-3m)
 • Dostępne są różnorodne opcje dodatkowe zabezpieczenia bram i furtek
 • Możliwość bezpośredniej integracji z innymi sensorami produkcji Senstar
 • Kalibracja i programowania parametrów działania (z wykorzystaniem wspólnego dla wszystkich typów sensorów Senstar oprogramowania UCM), zapewniają poprawność działania na ogrodzeniach o różnej konstrukcji

Inteligentne oświetlenie

 • Lampy LED zintegrowane w jednej obudowie z sensorami
 • 53luxy (163 lumeny)
 • Zakładana żywotność: min. 50.000h
 • Jednorodne oświetlenie o szerokim spektrum, optymalne do wykorzystania z kamerami CCTV
 • Możliwości programowania długości oświetlanego odcinka, oraz trybu pracy: oświetlenie stałe lub stroboskopowe (funkcja odstraszania i dezorientacji)
 • Przyjazne dla środowiska: możliwość oświetlenie wyłącznie strefy alarmu, ultra-oszczędne źródła światła redukują ilość energii do 05% w stosunku do tradycyjnych

Wykonanie

 • Modułowa architektura. Jeden zestaw składa się z sterownika stref oraz do 100 zintegrowanych z oświetleniem sensorów
 • Wysięgniki z sensorami i lampami LED mocuje się bezpośrednio do słupków ogrodzeniowych (typowo na co drugim)
 • Do wysięgników doprowadza się wyłącznie zasilanie 12-48VDC (2 żyły)
 • Czujniki komunikują się ze sterownikiem stref bezprzewodowo
 • Moduły można ze sobą łączyć w celu zabezpieczenia ogrodzenia o dowolnym rozmiarze
 • Sterowniki stref skomunikowane są z jednostką nadrzędną magistralą cyfrową (RS422 lub światłowód)

Jak działa

Działanie Senstar LM100 jest zoptymalizowane pod kątem integracji z kamerami CCTV. System zapewnia dokładną lokalizację miejsca naruszenia  chronionego ogrodzenia, oraz  koherentne oświetlenie  ogrodzenia i przyległego pasa, o optymalnej  dla uzyskania prawidłowego obrazu barwie i natężeniu.   Kamery mogą pracować z lepszą dynamiką, z ograniczeniem generowania ciemnych sylwetek na jasnym tle.   Programowalne  są tryby pracy oświetlenia: oświetlenie ciągłe,   oświetlenie  tylko po załączeniu alarmu, oświetlenie stroboskopowe.

Detektory akcelerometryczne  umieszczone są w  oprawach łącznie z oświetleniem. Urządzenia przekazują dane i sygnały alarmowe do sterownika stref drogą bezprzewodową. Komunikacja  jest szyfrowana i odbywa się w samonaprawiającej się sieci (awaria jednego, a nawet kilku urządzeń nie powoduje utraty łączności z pozostałymi.

Senstar LM100

Najważniejsze cechy systemu Senstar LM100

Wczesne wykrywanie, weryfikacja oraz funkcja odstraszania

Wczesne wykrycie na perymetrze chronionego obszaru.  Senstar LM100 może wyzwalać ostrzeżenia i alarmy, uruchamiać systemy kamer. Dodatkową funkcją jest odstraszanie intruzów przy wykorzystaniu dezorientującego oświetlenia stroboskopowego.

Niższe koszty energii elektrycznej i konserwacji

W porównaniu z tradycyjnymi technologiami oświetlenia  Senstar LM100 może obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej nawet o 95%. Ponadto diody LED zastosowane w oprawach mają minimalną przewidywaną żywotność wynoszącą 50 000 godzin i są przeznaczone do stosowania na zewnątrz w każdych warunkach atmosferycznych.

Działa na każdym typie ogrodzenia

System sprawdza się na ogrodzeniach z siatki, panelach zgrzewanych, ogrodzeniach typu palisada.  Wszystkie ogrodzenia mogą mieć zwyżkę z zasieków Concertina. Sensory montowane na słupkach bram i furtek wystarczają na ogół do prawidłowego zabezpieczenia bram i furtek uchylnych.

Niezależnie od tego, dostępne są inne opcje zabezpieczania bram i furtek:

 • wszystkie typu bram i furtek można zabezpieczać systemowymi modułami Gate Sensor
 • można wykorzystać cyfrowe bariery MV produkcji Senstar, zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji cyfrowej w jednej wspólnej dla różnych typów czujników sieci
 • poprzez wejścia dostępne w sterownikach stref, można podłączyć czujki uzupełniające innego typu, w tym również pochodzące od innych producentów

Senstar LM100 jest łatwy w instalacji

Do montażu opraw na słupkach ogrodzenia korzysta się z typowych opasek montażowych ze stali nierdzewnej. Oprawy mogą być instalowane na różnych wysokościach, aby nie kolidować z istniejącymi wysięgnikami. Komunikacja między oprawami a sterownikiem stref  odbywa się za pośrednictwem szyfrowanej, samonaprawiającej się sieci. Eliminuje to  konieczność prowadzenia okablowania komunikacyjnego wzdłuż linii ogrodzenia.

Skalowalność

Sterownik stref monitoruje każdy detektor niezależnie.  Umożliwia to programowanie i wytyczanie dowolnie określonych stref detekcji, oraz kompensację zmian charakterystyki ogrodzenia (np., w narożnikach, przy bramach). Możliwe jest również dowolne konfigurowanie i wielkość sektorów oświetlenia.

Typy konfiguracji, programowanie i kalibracja integracja

W zależności od potrzeb,  sygnały alarmowe mogą być odbierane bezpośrednio z przekaźników dostępnych w sterownikach stref ( tzw. konfiguracja wolnostojąca),  lub też mogą być przesyłane cyfrowo z wykorzystaniem Ethernet lub  w wydzielonej, odrębnej od innych sieci Silver (tzw. konfiguracja sieciowa).   Urządzenia programuje się z poziomu komputera z oprogramowaniem  konfiguracyjno- diagnostycznym (UCM).  Komputer można podłączyć bezpośrednio do urządzenia (poprzez port USB), lub zdalnie, w przypadku konfiguracji sieciowej.

Wspólna platforma

LM100 korzysta z tego samego oprogramowania integracyjnego, co inne produkty Senstar. Zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami sensorów Senstar.  Ułatwia to wykonanie rozległych systemów ochrony perymetrycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik detekcji,  podnosi niezawodność i ułatwia obsługę.

Integracja z nadrzędnym systemem monitoringu(SMS) i/lub telewizją dozorową.

Dla konfiguracji sieciowej  pakiet oprogramowania Network Manager, zapewnia  interfejs do  integracji z  nadrzędną platformą  monitoringu wideo i zarządzania systemami  alarmowymi produkcji Senstar,  jak również możliwości integracji TCP/IP z dowolnym systemem od innych producentów.

Dostępna jest także opcja wystawiania sygnałów na przekaźniki alarmowe bezpośrednio w centrum nadzoru

Senstar LM100

Schemat  przykładowej instalacji

Senstar LM100  wykonany w konfiguracji sieciowej, komunikuje się z jednostką nadrzędną z wykorzystaniem sieci Ethernet, lub dedykowanej wyłącznie dla sensorów Senstar, odrębnej od innych mediów sieci Silver. Natomiast dane i sygnały alarmowe od modułów sensorów do sterownika stref, przekazywane są w szyfrowanej, samonaprawiającej się sieci bezprzewodowej.

Z poziomu jednostki nadrzędnej sieci sensorów zapewniona jest możliwość integracji TCP/IP z dowolnym systemem nadrzędnym, a także wystawianie sygnałów bezpośrednio na przekaźniki znajdujące się w Centrum Nadzoru

Galeria