Security starts with SENSTAR

Sensory z przestrzenną strefą detekcji

Sensory z przestrzenną strefą detekcji

Systemy tworzące objętościowe, przestrzenne pole detekcji, zapewniają  wyższy poziom zabezpieczenia niż sensory monitorujące ogrodzenie, lub reagujące na drgania gruntu.  Senstar  oferuje różne systemy tego typu, umożliwiając wybór optymalnego dla danego obiektu rozwiązania.

PRODUKTY