Security starts with SENSTAR

OmniTrax

Ukryty system detekcji, z dokładną lokalizacją wtargnięć

Omnitrax tworzy niewidzialne, przestrzenne pole detekcji wokół ukrytych sensorów, monitorowane przez elektroniczny sterownik stref. Pole rozpościera się ponad powierzchnią gruntu, jak i pod nią (na głębokość około 0,5m). Dzięki ukryciu sensorów oraz cechom funkcjonalnym, OmniTrax oferuje najniższą podatność na pokonanie (Vd) bez alarmu spośród wszystkich zewnętrznych czujników wykrywania wtargnięcia.

OmniTrax

Podstawowe możliwości

 • Jeden zestaw zabezpiecza odcinek o długości do 800m
 • Lokalizuje miejsce naruszenia z dokładnością do 1m
 • Przestrzenne pole detekcji: typowe wymiary: 1,2m ponad gruntem, głębokość 0,5m poniżej poziomu grunty, szerokość 2-5m
 • Sensor całkowicie ukryty, nie zaburza estetyki obiektu
 • Najmniejsza podatność na pokonanie bez alarmu (Vd) z pośród wszystkich typów czujników ochrony obwodowej

Niezawodna technologia

 • Działanie nie jest zakłócane przez roślinność , w tym trawę o wysokości do 30cm, gałęzie i krzewy poruszające się poza polem detekcji
 • Niewrażliwy na wiatr, deszcz, śnieg, grad, burze piaskowe, mgłę, ekstremalne wahania temperatury, wibracje sejsmiczne, akustykę, efekty magnetyczne,
 • Można skalibrować w sposób dający możliwość ograniczenia ilości alarmów generowanych przez nieduże zwięrzeta

Wysokie prawdopodobieństwo wykrycie próby wtargnięcia

 • Wykrywa poruszające się obiekty, z uwzględnieniem ich masy, prędkości i kierunku poruszania się
 • Wykrycie intruza o wadze min. 35 kg penetrującego pole detekcji jest większe niż 99% (ze statystycznym współczynnikiem ufności 0,95)
 • Prawidłowo wykonany i skalibrowanym nie reaguje na obiekty o masie do 10kg (prawdopodobieństwo wzbudzenia poniżej 5%)

Zasada działania

Do tworzenia pola detekcji Omnitrax wykorzystuje parę kabli koncentrycznych o niepełnym ekranowaniu, z których jeden pełni rolę anteny nadawczej a drugi odbiorczej  Specjalna, nieliniowa konstrukcja kabli zapewnia jednorodność pola detekcji niezależnie od odległości od bloku elektroniki.  Opatentowane algorytmy przetwarzania sygnałów, wykorzystujące kodowane impulsy zapewniają  bardzo wysoką skuteczność działania, lokalizację wtargnięć z dokładnością do 1m, w tym również wtargnięć dokonywanych symultanicznie.

OmniTrax

Najważniejsze cechy systemu OmnitTRAX

Ukryty sensor z niewidocznym, przestrzennym polem detekcji

Sposób wykonania i działania systemu zapewnia najwyższy poziom ochrony . Zarówno kable sensoryczne, jak i pole detekcji są  trudne do zlokalizowania przez potencjalnego intruza, co znacząco zwiększa możliwość ominięcia („oszukania”) systemu bez wywołania alarmu.

Obniżenie kosztów wykonania infrastruktury dodatkowej

Do zasilania sterowników stref, oraz do przesyłania danych i sygnałów alarmowych, mogą być wykorzystane kable sensora, co zapewnia znaczne uproszczenie architektury systemu i ograniczenie kosztów związanych z wykonaniem dodatkowej infrastruktury. Zapewniona jest przy tym możliwość redundancji zarówno zasilania jak i torów przesyłania danych

Jednorodne parametry detekcji, niezależnie od  typu podłoża

Kable sensoryczne mogą być umieszczone w różnych typach gleby, także w asfalcie lub betonie. Głębokość na której instaluje się kable może się wahać od 6cm do 50cm.  Specjalna konstrukcja kabli, jak również możliwości dokładnej kalibracji zapewniają możliwość uzyskania jednorodnego pola detekcji, kompensując wpływy zmiany typu podłoża i głębokości zakopania

Dowolnie wytyczone, niezależne strefy detekcji

System zapewnia „punktową” (z dokładnością do 1m) lokalizację miejsca naruszenia. Niezależnie od powyższego, każdy zestaw składający się ze sterownika stref oraz podłączonych do niego kabli można podzielić na maksymalnie 50 dowolnie wytyczonych stref.  Zapewnia to możliwość wydzielenia odrębnych stref w obrębie bram lub wjazdów, a także optymalną integrację z systemem telewizji dozorowej.

Typy konfiguracji i integracja z nadrzędnym systemem monitoringu (SMS)

W zależności od potrzeb,  sygnały alarmowe mogą być odbierane bezpośrednio z przekaźników dostępnych w sterownikach stref,  lub też mogą być przesyłane cyfrowo w wydzielonej, odrębnej od innych sieci Silver.  W celu integracji z systemem nadrzędnym można wykorzystać magistrale danych RS-422, lub z wykorzystaniem światłowodów.

W sterownikach stref dostępne są również dwa wejścia, zapewniające możliwość odebrania sygnałów od innego typu czujek uzupełniających,

Unifikacja z innymi typami sensorów Senstar

Do konfiguracji, diagnostyki i programowania systemu OmniTrax wykorzystywany jest ten sam, wspólny dla wszystkich typów sensorów pakiet narzędzi programowych, działający na komputerze z systemem operacyjnym Windows.  Do sterownika stref można podłączyć się lokalnie, przez wbudowany port USB, lub zdalnie z poziomu centralnej stacji roboczej systemu.

Zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami sensorów Senstar.  Ułatwia to wykonanie rozległych systemów ochrony perymetrycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik detekcji,  podnosi niezawodność i ułatwia obsługę.

Pakiet oprogramowania Network Manager, zapewnia również interfejs do  integracji z  nadrzędną platformą  monitoringu wideo i zarządzania systemami  alarmowymi produkcji Senstar,  jak również możliwości integracji TCP/IP z dowolnym systemem od innych producentów.

OmniTrax

Schemat  przykładowej instalacji

Kable sensoryczne ułożone są od jednego sterownika Omnitrax do następnego. Sygnały alarmowe i dane pomiędzy sterownikami stref Omnitrax, przesyłane są z wykorzystaniem kabli sensorycznych, natomiast do  komunikacji z Centrum Nadzoru wykorzystuje się  magistrale  cyfrową (RS-422, lub światłowód).

Komunikacja zapewniona jest po dwóch niezależnych torach transmisji, w obu kierunkach pętli.  Zapewnia to ciągłość działania systemu w przypadku ukszkodzenia kabla sensora lub magistrali danych.

Sensory monitorowane są z dokładnością do 1m, a system jest w pełni skalowalny

Galeria