Security starts with SENSTAR

Moduły wejść/wyjść UltraLink

Moduły wejść/wyjść zapewniające możliwość integracji różnego typu urządzeń zintegrowanego systemu ochrony perymetrycznej

Zastosowanie dodatkowych modułów wejść/wyjść zapewnia możliwość integracji systemu ochrony perymetrycznej z systemem nadrzędnym, lub centralą alarmową,  jeżeli nie jest przewidziana z integracja cyfrowa API, lub równolegle do takiej integracji. Niezależnie od powyższego moduły wejść/wyjść  mogą być wykorzystane do  podłączenia  do sieci Silver sensorów i urządzeń dodatkowych, pochodzących od innych producentów. Dzięki temu można tworzyć zintegrowane systemy ochrony perymetrycznej wykorzystujące różnorodne urządzenia, z integracją z nadrzędnym systemem (SMS lub VMS) z jednej platformy Silver Network Manager.

Moduły wejść/wyjść UltraLink

Integracja „twardo-drutowa” z wykorzystaniem modułów UltraLink

Przykład integracji z centralą/system nadrzędnym z wykorzystaniem przekaźników .  Sygnały z  urządzeń Senstar  wystawiane są z poziomu sterownika centralnego z oprogramowaniem Network Manager na przekaźniki dostępne w modułach UltraLink, urządzenia dodatkowe od innych producentów  podłączone są do modułów UltraLink  poprzez dostępne wejścia

Moduły wejść/wyjść UltraLink

Cechy i funkcje

Wsparcie dla integracji sensorów perymetrycznych z dowolnymi systemami alarmowymi

Wykorzystanie modułów wejść/wyjść UltraLink  wystawianie sygnałów alarmowych na przekaźniki zainstalowane w dowolnej lokalizacji.  Zapewnia to możliwość podłączenia urządzeń do dowolnego typu centrali alarmowej, lub systemu nadrzędnego, z pominięciem integracji cyfrowej.

Bezpośrednie, lokalne załączanie kamer

Modułu UltraLink mogą być wykorzystane lokalnie, do natychmiastowego załączania  obrazu z kamery/kamer .

Sieciowanie i integracja urządzeń systemów bezpieczeństwa

Moduły wejść/wyjść UltraLink  umożliwiają wykorzystanie dodatkowych przekaźników, wejść  typu „open collector” lub „dry contact”,  a także łączy cyfrowych (Ethernet, RS422, światłowodowych)

Integracja urządzeń i sensorów od innych producentów

Moduły UltraLink zapewniają opcję podłączenia   dowolnego typu urządzenia posiadającego możliwość wystawiania sygnałów na przekaźniki.  Umożliwia to  uzupełnienie  lub rozbudowę systemu ochrony perymetrycznej o czujki lub innego typu urządzenia pochodzące od innych producentów, z  integracją wszystkich urządzeń w jednej sieci Silver.

Wspólna platforma

Moduły wejść/wyjść UltraLink  konfiguruje się i programuje z wykorzystaniem  tego samego oprogramowania integracyjnego, wspólnego dla wszystkich produktów Senstar.  Urządzenia programuje się lokalnie (z komputera przenośnego ) lub zdalnie (przez sieć Silver, lub Ethenet).  Monitoring i zarządzanie  działaniem urządzeń zapewnione jest z wykorzystaniem Network Manager, pakietu oprogramowania umożliwiającego komunikację z wszystkimi urządzeniami Senstar, oraz integrację TCP/IP z dowolnym systemem nadrzędnym

Moduły wejść/wyjść UltraLink

Cyfrowa integracja z systemem nadrzędnym

Przykład integracji  cyfrowej integracji z system nadrzędnym .  Sygnały z przekaźników urządzeń uzupełniających  są  odbierane przez moduły UltraLink, a następnie przekazywane do sieci  Silver. Z poziomu oprogramowania Network Manager zapewniona jest integracja  z systemem nadrzędnym