Security starts with SENSTAR

Lynx

Uproszczona wersja systemu Omnitrax

Tak samo jak Omnitrax tworzy niewidzialne, przestrzenne pole detekcji wokół ukrytych sensorów. Wykorzystuje te same typy kabli sensorycznych. W stosunku do systemu Omnitrax zostały wprowadzone następujące ograniczenia:

- Mniejsza ilość konfigurowalnych stref detekcji (4+1)
- Wyłącznie wersja z przekaźnikami, brak możliwości sieciowania , oraz brak możliwości łączenia zestawów w celu zabezpieczania dużych obiektów

Lynx

Podstawowe możliwości

 • Jeden zestaw zabezpiecza odcinek o długości do 800m
 • Podział na 4 +1 strefę detekcji
 • Zachowana kalibracja z dokładnością do 1m
 • Przestrzenne pole detekcji: typowe wymiary: 1,2m ponad gruntem, głębokość 0,5m poniżej poziomu grunty, szerokość 2-5m
 • Sensor całkowicie ukryty, nie zaburza estetyki obiektu
 • Najmniejsza podatność na pokonanie bez alarmu (Vd) z pośród wszystkich typów czujników ochrony obwodowej

Niezawodna technologia

 • Działanie nie jest zakłócane przez roślinność , w tym trawę o wysokości do 30cm, gałęzie i krzewy poruszające się poza polem detekcji
 • Niewrażliwy na wiatr, deszcz, śnieg, grad, burze piaskowe, mgłę, ekstremalne wahania temperatury, wibracje sejsmiczne, akustykę, efekty magnetyczne,
 • Można skalibrować w sposób dający możliwość ograniczenia ilości alarmów generowanych przez nieduże zwierzęta

Wysokie prawdopodobieństwo wykrycie próby wtargnięcia

 • Wykrywa poruszające się obiekty, z uwzględnieniem ich masy, prędkości i kierunku poruszania się
 • Wykrycie intruza o wadze min. 35 kg penetrującego pole detekcji jest większe niż 99% (ze statystycznym współczynnikiem ufności 0,95)
 • Prawidłowo wykonany i skalibrowanym nie reaguje na obiekty o masie do 10kg (prawdopodobieństwo wzbudzenia poniżej 5%)

Zasada działania

Do tworzenia pola detekcji Lynx wykorzystuje te same typy kabli sensorycznych co Omnitrax : kable koncentryczne o niepełnym ekranowaniu, z których jeden pełni rolę anteny nadawczej a drugi odbiorczej  Specjalna, nieliniowa konstrukcja kabli zapewnia jednorodność pola detekcji niezależnie od odległości od bloku elektroniki.  Opatentowane algorytmy przetwarzania sygnałów, wykorzystujące kodowane impulsy zapewniają  bardzo wysoką skuteczność działania,  w tym również wtargnięć dokonywanych symultanicznie w różnych strefach.

Lynx

Najważniejsze cechy systemu Lynx

Ukryty sensor z niewidocznym, przestrzennym polem detekcji

Sposób wykonania i działania systemu zapewnia najwyższy poziom ochrony . Zarówno kable sensoryczne, jak i pole detekcji są  trudne do zlokalizowania przez potencjalnego intruza, co znacząco zwiększa możliwość ominięcia („oszukania”) systemu bez wywołania alarmu. ]

Jednorodne parametry detekcji, niezależnie od  typu podłoża

Kable sensoryczne mogą być umieszczone w różnych typach gleby, także w asfalcie lub betonie. Głębokość na której instaluje się kable może się wahać od 6cm do 50cm.  Specjalna konstrukcja kabli, jak również możliwości dokładnej kalibracji zapewniają możliwość uzyskania jednorodnego pola detekcji, kompensując wpływy zmiany typu podłoża i głębokości zakopania

Kalibracja z dokładnością do 1m

Sterownik stref monitoruje kable sensoryczne z dokładnością do 1m, co zapewnia możliwość dokładnej kalibracji pola detekcji na każdym odcinku, tak żeby zachować tę  samą skuteczność i odporność na  czynniki mogące generować niepożądzane wzbudzenia.

4+1 dowolnie wytyczone, niezależne strefy detekcji

W stosunku do systemu Omnitrax została ograniczona ilość stref detekcji. W systemie Lynx, można wydzielić i skonfigurować 4 strefy detekcji. Dodatkowo można wydzielić dowolnie wybrany odcinek, który może być czasowo dezaktywowany. Zapewnia to przykładowo możliwość czasowej dezaktywacji fragmentu sensora wzdłuż bramy wjazdowej na chroniony teren, zachowując aktywną ochroną na całym pzostałym perymetrze.

Strefy detekcji mogą być  konfigurowane dowolnie, z dokładnością do 1m

Oprogramowanie konfiguracyjno-diagnostyczne (UCM)

Do konfiguracji, diagnostyki i programowania systemu Lynx wykorzystywany jest ten sam, wspólny dla wszystkich typów sensorów pakiet narzędzi programowych, działający na komputerze z systemem operacyjnym Windows.  Do sterownika stref można systemu Lunx można się podłączyć jedynie lokalnie, przez wbudowany port USB, lu

Lynx

Schemat  przykładowej instalacji

System Lynx zapewnia możliwość podziału na 4 dowolnie wytyczone i skonfigurowane strefy detekcji. Dodatkowo zapewniona jest możliwość wydzielenia dowolnie wybranego odcinka, który może być zdalnie dezaktywowany i aktywowany (np. można dezaktywować czasowo odcinek wzdłuż bramy, na czas wjazdu na teren chroniony, pozostawiając aktywną ochronę na pozostałych odcinkach.

Strefy wytycza się  i kalibruje z dokładnością do 1m. Do konfigurowania, kalibracji i diagnostyki systemu wykorzystuje się komputer z firmowym oprogramowaniem diagnostyczno  –konfiguracyjnym ICM