Security starts with SENSTAR

FlexZONE

System działający z wykorzystaniem kabla detekcyjnego, o modułowej architekturze

System FlexZone działa z wykorzystaniem jako sensora kabla koncentrycznego o specjalnej konstrukcji. W odróżnieniu od podobnych systemów starszej generacji, FlexZONE zapewnia lokalizację miejsca naruszenia z dokładnością do przęsła ogrodzenia. System posiada architekturę modułową, jednym modułem można zabezpieczyć odcinek do 600m, moduły można ze sobą łączyć w celu zabezpieczenia ogrodzenia o dowolnych wymiarach. W obrębie każdego modułu można wydzielić do 60 dowolnie wytyczonych i niezależnie skonfigurowanych stref detekcji.

FlexZONE

Podstawowe cechy

 • Działa z wykorzystaniem kabla sensory-cznego mocowanego do ogrodzenia
 • Jeden zestaw może zabezpieczyć odcinek o długości do 600m
 • Dokładność wskazań: do przęsła ogrodzenia (+/-3m)
 • Zestawy można ze sobą łączyć
 • Możliwe jest przesyłanie danych i zasilania z wykorzystaniem kabli sensora
 • Różnorodne opcje zabezpieczania bram:
  - bezpośrednio kablem sensorycznym
  - systemowymi modułami GATE Sensor
  - barierami MV produkcji Senstar
  - czujkami uzupełniającymi od innych producentów

Sposób działania

 • Wykrywa próby wspinania się, przecinania lub odchylania ogrodzenia
 • Prawidłowo wykrywa i lokalizuje symultanicznie dokonywane próby forsowania, nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, oraz filtry adaptacyjne pozwalają na lepsze filtrowanie zakłóceń powodowanych przez drgania gruntu i zjawiska atmosferyczne
 • System działa nawet w przypadku przecięcia sensora (do miejsca przecięcia)

Sposób wykonania i integracja z innymi systemami

 • Kabel sensoryczny mocuje się bezpośrednio do ogrodzenia za pomocą zwykłych opasek montażowych
 • Możliwości kalibracji i programowania parametrów działania (z wykorzystaniem wspólnego dla wszystkich typów sensorów Senstar oprogramowania UCM), zapewniają poprawność działania na ogrodzeniach o różnej konstrukcji
 • Sterownik stref wyposażony jest w metalową obudowę, przystosowaną do montażu na słupkach ogrodzenia.
 • Zasilanie : 12-48VDC, lub PoE (2W)
 • Sieciowanie i integracja: Ethernet, lub dedykowana magistrala cyfrowa

Zasada działania

FlexZONE działa z wykorzystaniem  ekranowanego kabla sensorycznego o specjalnej konstrukcji.  Elektroniczny sterownik stref analizuje  sygnały elektryczne  generowane w sensorze przez drgania i odkształcenia ogrodzenia. Sterownik stref jest w stanie określić miejsce zaburzenia z dużą dokładnością, a częste  próbkowanie oraz cyfrowa obróbka sygnałów  daje sterownikowi stref możliwość równoczesnego  monitorowania „obrazu” całego odcinka ogrodzenia.  Dzięki temu system jest wstanie rozróżnić  sygnały powstające podczas prób  forsowania, od  generowanych przez wiatr, deszcz lub drgania gruntu.

FlexZONE

Najważniejsze cechy systemu FlexZONE

Nadaje się do zastosowania na różnego typu ogrodzeniach

Sensor FlexZONE działa prawidłowo na ogrodzeniach wykonanych z siatki, paneli spawanych lub typu palisada. Jedną nitką sensora można zabezpieczyć ogrodzenie o wysokości do 4m. Dostępna jest wersja sensora umieszczonego w pancerzu metalowym, co  umożliwia instalowanie go bezpośrednio na zasiekach z drutu ostrzowego (Concertina), oraz dodatkowo zabezpiecza przez uszkodzeniami.

Skalowalność

Sterownik stref monitoruje kabel sensora z dokładnością do przęsła ogrodzenia.  Umożliwia to programowanie i wytyczanie dowolnie określonych stref detekcji, oraz kompensację zmian charakterystyki ogrodzenia (np., w narożnikach, przy bramach)

Wykrywanie  lokalizacja zdarzeń symultanicznych

FLexZONE precyzyjnie lokalizuje naruszenia , nawet gdy występują jednoczesne próby forsowania w obrębie jednego odcinka sensora, w  także przy obecności zakłóceń pochodzących ze środowiska otaczającego ogrodzenie.

Możliwość przesyłania danych i zasilania bezpośrednio po kablach sensorycznych

Możliwość wykorzystania kabli sensora do przesyłania zasilania i danych upraszcza architekturę dużych systemów i ogranicza koszty związane z koniecznością wykonania dodatkowego  okablowania strukturalnego.

Opcje zabezpieczania bram i furtek

Dostępne są różnorodne opcje zabezpieczania bram i furtek:

 • bramy i furtki uchylne można zabezpieczać bezpośrednio kablem sensora
 • wszystkie typu bram i furtek można zabezpieczać systemowymi modułami Gate Sensor
 • można wykorzystać cyfrowe bariery MV produkcji Senstar, zapewniona jest możliwość  bezpośredniej integracji cyfrowej w jednej wspólnej dla różnych typów czujników sieci
 • poprzez wejścia dostępne w sterownikach stref FlexZone, można podłączyć czujki uzupełniające innego typu, w tym również pochodzące od innych producentów

Typy konfiguracji, programowanie i kalibracja integracja

W zależności od potrzeb,  sygnały alarmowe mogą być odbierane bezpośrednio z przekaźników dostępnych w sterownikach stref ( tzw. konfiguracja wolnostojąca),  lub też mogą być przesyłane cyfrowo z wykorzystaniem Ethernet PoE, lub  w wydzielonej, odrębnej od innych sieci Silver (tzw. konfiguracja sieciowa).   Urządzenia programuje się z poziomu komputera z oprogramowaniem  konfiguracyjno- diagnostycznym (UCM).  Komputer można podłączyć bezpośrednio do urządzenia (poprzez port USB), lub zdalnie, w przypadku konfiguracji sieciowej.

Wspólna platforma

FlexZONE korzysta z tego samego oprogramowania integracyjnego, co inne produkty Senstar. Zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami sensorów Senstar.  Ułatwia to wykonanie rozległych systemów ochrony perymetrycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik detekcji,  podnosi niezawodność i ułatwia obsługę.

Integracja z nadrzędnym systemem monitoringu(SMS) i/lub telewizją dozorową.

Dla konfiguracji sieciowej  pakiet oprogramowania Network Manager, zapewnia  interfejs do  integracji z  nadrzędną platformą  monitoringu wideo i zarządzania systemami  alarmowymi produkcji Senstar,  jak również możliwości integracji TCP/IP z dowolnym systemem od innych producentów.

Dostępna jest także opcja wystawiania sygnałów na przekaźniki alarmowe bezpośrednio w centrum nadzoru

FlexZONE

Schemat  przykładowej instalacji

System FlexZONE  wykonany w konfiguracji sieciowej, komunikuje się z jednostką nadrzędną z wykorzystaniem sieci Ethernet, lub dedykowanej wyłącznie dla sensorów Senstar, odrębnej od innych mediów sieci Silver (RS422 lub światłowód). Magistralę danych pomiędzy sterownikami FlexZONE tworzą kable sensora. Zapewniona jest  redundancja torów przesyłania danych

Z poziomu jednostki nadrzędnej sieci sensorów zapewniona jest możliwość integracji TCP/IP z dowolnym systemem nadrzędnym, a także wystawianie sygnałów bezpośrednio na przekaźniki znajdujące się w Centrum Nadzoru

Galeria