Security starts with SENSTAR

FiberPatrol FP400Nowość!

Ekonomiczny system z sensorem światłowodowym

FiberPatrol FP400 działa z wykorzystaniem sensora światłowodowego mocowanego do struktury ogrodzenia. Zapewnia lokalizację naruszenia  z dokładnością do strefy detekcji.  Maksymalna długość jednej strefy wynosi 300m.  Wykrywane są próby forsowania ogrodzenia takie jak wspinanie się, przecinanie lub odchylanie.  Sensor pasywny, całkowicie odporny na zakłócenia EMI, bliskie wyładowania atmosferyczne. Nie wymaga rozprowadzania zasilania lub kabli sygnałowych, może działać w strefie zagrożenia pożarem lub wybuchem. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla małych i średniej wielkości obiektów.

FiberPatrol FP400

Podstawowe cechy

 • Modułowa architektura: moduł składa się ze sterownika obsługującego 4 strefy o długości do 300m każda
 • Można zastosować więcej sterowników stref umieszczonych w jednej, bezpiecznej lokalizacji (wewnątrz pomieszczenia)
 • Pomiędzy sterownikami stref a aktywnym sensorem można poprowadzić światłowód nieaktywny o długości do 20km

Skuteczność i niezawodność

 • Zastosowanie algorytmów adaptacyjnych (EDAPT), ogranicza negatywny wpływ podmuchów wiatru i opadów atmosferycznych
 • Zasilanie 12-48VDC, lub PoE, pomór mocy poniżej 2W
 • Różne opcje akwizycji sygnałów alarmowych: bezpośrednio z wykorzystaniem przekaźników, lub cyfrowe .
 • Możliwość zabudowy sterowników stref, w jednej, bezpiecznej lokalizacji, na zewnątrz wyprowadza się wyłącznie światłowód

Korzyści z wykorzystania sensora światłowodowego

 • Brak konieczności instalowania jakichkolwiek elementów aktywnych na zewnątrz budynku (pomieszczenia)
 • Całkowita odporność na zakłócenia EMI oraz bliskie wyładowania atmosferyczne
 • Sensor całkowicie pasywny.
 • Brak konieczności rozprowadzania zasilania oraz magistrali sygnałowych
 • Zakładana żywotność powyżej 25 lat.

Zasada działania

Sterownik systemu monitoruje i analizuje zaburzenia wiązki fotonów emitowanych przez diodę laserową.  Charakterystyczne  sygnały powodowane są przez drgania i odkształcenia ogrodzenia powstające podczas jego forsowania: wspinania się, przecinania lub odchylania.  Nowoczesna elektronika i zaawansowane, cyfrowe  algorytmy przetwarzania sygnałów (DSP)  ograniczają ilość niepożądanych alarmów generowanych przez zjawiska atmosferyczne.  Dzięki możliwości programowania wielu parametrów FP400 nadaje się do zastosowania na większości typów ogrodzeń

FiberPatrol FP400

Najważniejsze cechy systemu FP400

Ekonomiczność

Jeden, relatywnie niedrogi sterownik stref obsługuje 4 strefy detekcji.  W jednym pomieszczeniu  może zostać umieszczonych kilka sterowników stref. Na zewnątrz wyprowadza się  wyłącznie kabel sensoryczny. Jako sensor wykorzystuje się typowy kabel światłowodowy typu telekomunikacyjnego z włóknami wielomodowymi.  Każda strefa detekcji wykorzystuje dwa włókna, tak więc jeden kabel o 24 włóknach może zostać wykorzystany do utworzenia 12 stref detekcji. Ten sam kabel pełni rolę kabla doprowadzającego (nieczułego) pomiędzy sterownikiem lub sterownikami stref, a zabezpieczanym ogrodzeniem.  Sensorem światłowodowym można bezpośrednio zabezpieczać również bramy i furtki uchylne.

Łatwa i prosta instalacja

Sensor światłowodowy mocuje się bezpośrednio do struktury ogrodzenia za pomocą zwykłych opasek montażowych. Sterownik  stref może być umieszczony bezpośrednio przy ogrodzeniu, lub też znajdować się w bezpiecznej lokalizacji, wewnątrz wskazanego pomieszczenia (zalecane). Pomiędzy sterownikiem a początkiem aktywnego sensora może znajdować się odcinek doprowadzający o długości do 20km.  W takim przypadku nie ma potrzeby rozprowadzania zasilania ani kabli sygnałowych poza pomieszczenie w którym znajduje się sterownik stref.

Trwałość i niezawodność

Sterowniki stref przystosowane są do pracy w ciężkich warunkach atmosferycznych, jednakże ich umieszczenie wewnątrz pomieszczenia, dodatkowo ogranicza możliwość celowego uszkodzenia, ułatwia doprowadzenie sygnałów alarmowych do centralki alarmowej.  Żywotność systemu (zarówno urządzeń elektronicznych jak i sensora światłowodowego) szacowana jest na ponad 25 lat.

Niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Urządzenia charakteryzują się małym poborem mocy (poniżej 2W na jeden sterownik stref), akceptują zasilanie PoE lub 12-48VDC.  Ewentualne uszkodzenia sensora światłowodowego są proste do naprawy, po naprawie nie mają negatywnego wpływu na parametry działania. Umieszczenie sterowników stref wewnątrz pomieszczenia, w bezpiecznej lokalizacji dodatkowo zabezpiecza przed próbami ingerencji lub celowego uszkodzenia.

Zabezpieczanie bram

Bramy i furtki uchylne można zabezpieczać bezpośrednio sensorem światłowodowym.  Jeżeli jest to wymagane, można wydzielić odrębną strefę detekcji w obrębie bramy. 

Wszystkie typy bram i furtek można zabezpieczyć cyfrowymi barierami MV produkcji Senstar, z zapewnieniem możliwości bezpośredniej integracji w jednej wspólnej sieci.

Niezależnie od tego bramy i furtki mogą być również zabezpieczane innego typu czujkami uzupełniającymi pochodzącymi do innych producentów.  Sterowniki stref FP400 posiadają wejścia do których można bezpośrednio doprowadzić sygnały z przekaźników tych urządzeń.

Typy konfiguracji i integracja z  nadrzędnym systemem monitoringu (SMS)

W zależności od potrzeb,  sygnały alarmowe mogą być odbierane bezpośrednio z przekaźników dostępnych w sterownikach stref ( tzw. konfiguracja wolnostojąca),  lub też mogą być przesyłane cyfrowo z wykorzystaniem Ethernet PoE, lub  w wydzielonej, odrębnej od innych sieci Silver (tzw. konfiguracja sieciowa).  Dla konfiguracji sieciowej zapewniona jest bezproblemowa możliwość integracji TCP/IP z dowolnego typu nadrzędnym systemem monitoringu lub telewizji dozorowej.

Unifikacja z innymi typami sensorów Senstar

Do konfiguracji, diagnostyki i programowania sterowników stref FP400 wykorzystywany jest ten sam, wspólny dla wszystkich typów sensorów Senstar pakiet narzędzi programowych, działający na komputerze z systemem operacyjnym Windows.  Do sterownika stref można podłączyć się lokalnie, przez wbudowany port USB, lub zdalnie z poziomu centralnej stacji roboczej systemu.

Zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami sensorów Senstar.  Ułatwia to wykonanie rozległych systemów ochrony perymetrycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik detekcji,  podnosi niezawodność i ułatwia obsługę.

Pakiet oprogramowania Network Manager, zapewnia również interfejs do  integracji z  nadrzędną platformą  monitoringu wideo i zarządzania systemami  alarmowymi produkcji Senstar,  jak również możliwości integracji TCP/IP z dowolnym systemem od innych producentów.

FiberPatrol FP400

Schemat instalacji w konfiguracji sieciowej

FP400 nadaje się również do zabezpieczania większych obiektów z dużą ilością stref.  Zapewniona jest możliwość  sieciowania urządzeń z wykorzystaniem Ethernetu, lub dedykowanych magistrali  danych  RS-422 i światłowodowych. Sterowniki stref FP400 można bezpośrednio integrować z innymi sensorami produkcji Senstar .  Niezależnie od powyższego, każde urządzenie Fp400 jest wyposażone w  6 konfigurowalnych przekaźników .

Galeria