Security starts with SENSTAR

Fiber Patrol FP1150Nowość!

Nowa generacja systemów z sensorem światłowodowym

Fiber Patrol FP1150 jest uniwersalnym systemem o różnorodnych zastosowaniach. Może być stosowany na ogrodzeniach, ścianach i jako sensor zakopywany. W aplikacji na ogrodzeniach, sensor umocowany do struktury ogrodzenia wykrywa próby wspinania się, przecinania lub  odchylania ogrodzenia. Może być stosowany na ogrodzeniach różnego typu:  z siatki plecionej, paneli zgrzewanych, czy sztywnych, typu palisada.  System obsługuje dwa odcinki sensora o długości do 40km każdy.  W działaniu wykorzyzstuje innowacyjną  technologię analizy wiązki  zwrotnej fotonów,  generowanej w miejscu odkształcenia sensora . Dzięki temu przecięcie sensora nie powoduje awarii całego systemu, oraz pozwala określić miejsce naruszenia chronionego perymetru z dokładnością do +/-4m.

Fiber Patrol FP1150

Podstawowe cechy

 • System składa się ze stacji roboczej (komputera i kontrolera optycznego), oraz sensora światłowodowego.
 • Maksymalna długość sensora do 2x 40km
 • Dokładność wskazań: nie gorsza niż +/-4m
 • Przecięcie sensora nie powoduje awarii całego systemu (sensor działa poprawnie do miejsca przecięcia)
 • Możliwość wykonania w konfiguracji redundantnej (pojedyncze przecięcie nie powoduje dezaktywacji systemu na żadnym fragmencie)
 • Możliwość podziału na dowolnie wytyczone i skonfigurowane strefy detekcji
 • Możliwość dezaktywacji (czasowej lub na stałe) dowolnie wybranego odcinka

Skuteczność i niezawodność

 • Nadaje się do zastosowania na wszystkich typach ogrodzeń
 • Zaawansowane algorytmy przetwarzania sygnałów ograniczają ilość niepożądanych alarmów zwodniczych  generowanych przez czynniki atmosferyczne, drgania  gruntu, efekty akustyczne
 • Prawidłowo wykrywa i lokalizuje próby forsowania ogrodzenia w trudnych warunkach atmosferycznych
 • Prawidłowo wykrywa i lokalizuje symultanicznie dokonywane próby wtargnięć.
 • Alarmy mogą być raportowane poprzez wskazanie numery strefy, metra kabla, graficznie na mapie synoptycznej, oraz koordynaty GPS
 • Możliwość bezpośredniej integracji z innego typu sensorami Senstar i/lub nadrzędnym systemem monitoringu lub telewizją CCTV

Korzyści z wykorzystania sensora światłowodowego

 • Brak konieczności instalowania jakichkolwiek elementów aktywnych na zewnątrz budynku (pomieszczenia)
 • Całkowita odporność na zakłócenia EMI oraz bliskie wyładowania atmosferyczne
 • Sensor całkowicie pasywny.
 • Brak konieczności rozprowadzania zasilania oraz magistrali sygnałowych
 • Zakładana żywotność powyżej 25 lat.
 • Wolne nitki światłowodu mogą być wykorzystane w innych celach ( przesyłania danych, podłączenia do systemu czujek uzupełniających na bramach lub przejazdach)

Jak działa

System działa z wykorzystaniem krótkich, modulowanych  impulsów laserowych generowanych  do wnętrza sensora światłowodowego. W miejscach odkształceń lub wibracji światłowodu część fotonów jest odbijana i zawracana w kierunku  początku sensora (tzw. rozpraszanie Rayleigha).  Sterownik systemu analizuje parametry takie jak czas pomiędzy wygenerowaniem impulsu a powrotem wiązki odpitej (rozproszonej), amplituda, i częstotliwość. Bardzo częste próbkowanie sygnału, oraz zaawansowane algorytmy cyfrowe pozwalają odróżnić sygnały powstające podczas rzeczywistych prób forsowania ogrodzenia (wspinanie się, przecinanie lub odchylanie ogrodzenia) od  innych sygnałów  pochodzących z otaczającego środowiska.

Fiber Patrol FP1150

Najważniejsze cechy systemu FiberPatrol FP1150

Optymalne rozwiązanie dla dużych i średnich obiektów

Jednym systemem można zabezpieczyć ogrodzenie o długości do  80km (lub 40km dla konfiguracji redundantnej, odpornej na przecięcie).  System FiberPatrol   1150 polecany są szczególnie dla obiektów takich jak : lotniska, zakłady petrochemiczne, duże obwodnice wojskowe.  Z uwagi na fakt, ze na zewnątrz budynku wyprowadzany jest wyłącznie światłowód , system nadaje się idealnie do zabezpieczania obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem.

Skuteczność

System zapewnia bardzo dużą skuteczność wykrywania prób forsowania ogrodzenia, oraz potrafi rozróżniać   sygnały generowane przez inne czynniki.

Sensor jest w pełni skalowalny, można wydzielać i konfigurować dowolnie wytyczone strefy detekcji.

System zapewnia dokładność wskazań nie gorszą niż +/-4m

Trwałość i niezawodność

Stacje robocze systemu umieszcza się w bezpiecznej lokalizacji wewnątrz wskazanego budynku (zalecana jest serwerownia). Komputer sterujący posiada zdublowane  elementy krytyczne  takie jak twarde dyski (RAID), zasilacze.  Średni bezawaryjny czas pracy  (MTBF) został określony przez producenta na powyżej 100.000h.

Żywotność światłowodu (jedynego elementu instalowanego na zewnątrz) szacowana jest na ponad 25 lat, a jego ewentualne naprawy są proste i szybkie,

Odporność  na przecięcie

W przeciwieństwie do mniej zaawansowanych systemów starszej generacji w przypadku przecięcia sensora, będzie on działał prawidłowo do miejsca przecięcia.  Zapewnia to możliwość wykonania systemu w konfiguracji redundantnej  (pętla z dwoma aktywnymi nitkami sensora, z impulsami generowanymi z obu stron pętli). Pojedyncze przecięcie sensora nie powoduje dezaktywacji systemu na żadnym odcinku.

Łatwa i prosta instalacja

Sensor światłowodowy można zastosować na ogrodzeniach wykonanych z siatki, paneli zgrzewanych, typu palisada, w tym na ogrodzeniach z dodatkową zwyżką z zasiekami Concertina z drutu ostrzowego. Jedną nitką sensora można skutecznie zabezpieczyć ogrodzenie o wysokości do 3m. Sensor mocuje się bezpośrednio do struktury ogrodzenia za pomocą zwykłych opasek montażowych.  Dowolny odcinek sensora może być dezaktywowany, co ułatwia doprowadzenie sensora do ogrodzenia, lub omijanie przeszkód.

Zabezpieczanie bram

Bramy i furtki uchylne można zabezpieczać bezpośrednio sensorem światłowodowym.  Jeżeli jest to wymagane, można wydzielić odrębną strefę detekcji w obrębie bramy. 

Wszystkie typy bram i furtek można zabezpieczyć cyfrowymi barierami MV ,  lub modułami Gate Sensor  produkcji Senstar,  z zapewnieniem możliwości bezpośredniej integracji w jednej wspólnej sieci.

Niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Poza stacją roboczą brak jest jakichkolwiek elementów wymagających zasilania.  Wymagana jest jedynie okresowa (minimum 1x w roku) kontrola stanu ogrodzenia i mocowania sensora.

Należy kontrolować roślinność przy ogrodzeniu w taki sposób, żeby nie uderzała ona o ogrodzenie pod wpływem wiatru.

Typy konfiguracji i integracja z  nadrzędnym systemem monitoringu (SMS)

System może działać samodzielnie (niezależnie od innych systemów), z prezentacją zdarzeń na mapie synoptycznej.  Możliwa jest integracja cyfrowa TCP/IP z dowolnym systemem nadrzędnym i/lub telewizją CCTV.  Fiber Patrol udostępnia dane o alarmach w następujących formatach: numer strefy, metr sensora, koordynaty GPS.  Jeżeli jest to wymagane, sygnały alarmowe mogą być również wystawiane na zwykłe przekaźniki, zlokalizowane bezpośrednio przy stacji roboczej systemu, lub w Centrum Nadzoru..

Unifikacja z innymi typami sensorów Senstar

Zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami sensorów Senstar.  Ułatwia to wykonanie rozległych systemów ochrony perymetrycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik detekcji,  podnosi niezawodność i ułatwia obsługę.

Fiber Patrol FP1150

Schemat przykładowej instalacji

Jedno urządzenie może monitorować sensor światłowodowy o długości do 100km.  Stacja robocza systemu komunikuje się z nadrzędnym systemem monitoringu (SMS), lub telewizji dozorowej poprzez sieć Ethernet.
Możliwe jest też wystawianie sygnałów alarmowych bezpośrednio na przekaźniki.
System umożliwia wydzielenie i skonfigurowanie dowolnie wytyczonych stref, sensor jest monitorowany z dokładnością nie gorszą niż +/-4m. Wykrywane i prawidłowo lokalizowane są symultanicznie dokonywane próby wtargnięć.
Przecięcie sensora nie powoduje awarii całego systemu

Galeria