Security starts with SENSTAR

Integracja sensorów i zarządzanie systemem

Różnorodne opcje dla systemów ochrony perymetrycznej

Zintegrowany system ochrony perymetrycznej powinien zapewniać szybką i prawidłową ocenę sytuacji, natychmiastową weryfikację zdarzeń alarmowych, oraz usprawniać pracę służb ochrony (komendy i wskazówki) Połączenie sensorów, telewizji dozorowej, kontroli dostępu w jeden spójnie działający i zarządzany, zintegrowany system ochrony perymetrycznej ma kluczowe znaczenie dla uzyskania optymalnej funkcjonalności.  Senstar zapewnia różnorodne opcje i produkty ułatwiające wzajemną integrację wszystkich komponentów takiego systemu.

Integracja sensorów i zarządzanie systemem

Sieciowanie sensorów

 • Niezawodna, odporna uszkodzenia komunikacja z sensorami w sieciach różnego typu i topologii
 • Zdalny dostęp do modułów sensorów w celu programowania, wprowadzania zmian w konfiguracji i diagnostyki
 • Bezzwłoczne przekazywanie sygnałów alarmowych do Centrum Nadzoru
 • Możliwość integracji z systemem nadrzędnym: cyfrowe i/lub z wykorzystaniem przekaźników

Oprogramowanie dla monitoringu i integracji

 • Prezentacja informacji o alarmach w sposób dopasowany do indywidualnych wymogów użytkownika
 • Różnorodne opcje integracji z innymi systemami i urządzeniami, w tym pochodzącymi od innych producentów

Oprogramowanie do tworzenia nakładek integracyjnych (SDK Kit)

 • Dopracowany interfejs API
 • Pełna dokumentacja z przykładami
 • Możliwość symulowania pracy sieci sensorów

Sieciowanie sensorów

Opcje przesyłania danych i sygnałów alarmowych

Wszystkie typy sensorów Senstar mogą być zintegrowane bezpośrednio w jednej wspólnej sieci Senstar zapewnia różnorodne opcje komunikacji, przesyłania danych i sygnałów alarmowych. Sensory mogą  komunikować się z wykorzystaniem magistrali cyfrowych różnego typu (RS422,  dedykowany światłowód, Ethernet), lub przesyłać sygnały alarmowe bezpośrednio z przekaźników dostępnych we wszystkich typach modułów sensorów.   Możliwe jest wykonanie sieci sensorów w topologii pętli, z przesyłaniem danych i sygnałów alarmowych w obie strony

Minimalna zwłoka w przesyłaniu sygnałów alarmowych do Centrum Nadzoru
W przypadku rozległych systemów ochrony perymetrycznej duży problem może stanowić długi czas pomiędzy załączeniem alarmu, a przesłaniem i prezentacją zdarzenia w Centrum Nadzory.  Wykorzystanie dedykowanej, odrębnej od innych mediów sieci Silver zapewnia bezzwłoczne przesyłanie sygnałów alarmowych

Interfejs do integracji IP z innymi systemami

Oprogramowanie Network Manager oprócz monitorowania i zarzadzania siecią sensorów, zapewnia zunifikowany interfejs  do cyfrowej integracji z innymi systemami, takimi jak nadrzędny system monitoringu (SMS), systemami telewizji dozorowej (VMS),  czy wspólnej dla wszystkich systemów platformie

Zdalna diagnostyka, programowanie i konfiguracja sensorów

Ten sam zestaw narzędzi programowych wykorzystywany do pracy z różnymi typami sensorów Senstar.  W skład pakiety oprogramowania Network Manager wchodzą narzędzia umożliwiające  zdalne (z poziomu Centrum Nadzoru) przeprowadzanie diagnostyki, wprowadzanie zmian w konfiguracji i programowanie modułów sensorów.

Opcje prezentacji i zarządzania alarmami

Oprócz możliwości integracji z dowolnym typem systemu wyższego rzędu Senstar oferuje własne produkty  do wizualizacji alarmów i zarządzania systemem ochrony perymetrycznej

 • Symphony VMS – rozbudowane oprogramowanie do zarządzania systemami wideo, wraz z możliwością integracji z systemami detekcji i kontroli dostępu
 • Alarm Integration Module (AIM)- prosty interfejs zapewniający prezentację stanu systemu i alarmów na mapie synoptycznej, oraz podstawowe funkcje dla operatora systemu. AIM nadaje się do zastosowania dla małych , nieskomplikowanych systemów, oraz jako rozwiązanie awaryjne, na wypadek utraty łączności lub awarii systemu nadrzędnego
 • StarNET- kompletny pakiet oprogramowania do zarządzania systemami alarmowymi (SMS). Zoptymalizowany do zastosowania dla systemów perymetrycznych

SDK- zestaw programów do tworzenia nakładek integracyjnych

Oprogramowanie SDK ułatwia integrację pomiędzy Network Menager a systemami monitoringu i zarządzania pochodzącymi od innych producentów . W skład pakietu wchodzą różnorodne narzędzia ułatwiające tworzenie takich nakładek, w tym pracę z wykorzystaniem wirtualnej sieci sensorów. Niezależnie od tego dostępne są gotowe aplikacje integrujące z systemami różnego typu.

Integracja sensorów i zarządzanie systemem

Schemat przykładowej instalacji

Sensory produkcji Senstar mogą być zintegrowane ze sobą w różny sposób. Oprócz zalecanej integracji cyfrowej, możliwe jest odbieranie sygnałów alarmowych bezpośrednio z przekaźników  modułów sensorów.  Senstar zapewnia możliwość integracji systemy perymetrycznego z systemem nadrzędnym dowolnego typu.