Security starts with SENSTAR

Fiber Patrol FP1150

System detekcji o uniwersalnym zastosowaniu

System FiberPatrol FP11500, w aplikacji z sensorem zakopywanym zapewnia wykrywanie i dokładną lokalizację  prób pokonania pasa ochrony lub ingerencji w podziemną infrastrukturę. Wykrywa   intruzów pieszych, pojazdy, kopanie lub drążenie tunelu.  Zapewnia dokładną lokalizację miejsca naruszenia. Nadaje się szczególnie do zabezpieczania długich odcinków takich jak granice państwowe, a także  podziemnej infrastruktury, szczególnie rurociągów.  Przy planowaniu wykorzystanie systemu FP1150 należy pamiętać o zachowaniu wymaganych dystansów od obiektów mogących wywoływać   niepożądane wzbudzenia takich jak drogi, tory , duże drzewa i inne obiekty mogące generować drgania i wibracje gruntu.

Fiber Patrol FP1150

Podstawowe możliwości

 • Jeden zestaw może zabezpieczyć odcinek o długości do 100km
 • Lokalizuje miejsce naruszenia z dokładnością do +/-4m
 • Wykrywa i podaje poprawną lokalizację symultanicznie dokonywanych prób forsowania
 • Sensor całkowicie ukryty,
 • Możliwość wykonania w konfiguracji zapewniającej ciągłość działania systemu w przypadku przecięcia/uszkodzenia kabla sensora

Wskazuje lokalizację oraz klasyfikuje typ naruszenia pasa ochrony

 • Reaguje na intruzów idących, biegnących, lub czołgających się
 • Wykrywa pojazdy
 • Wykrywa próby kopania lub drążenia tunelu, a także przemieszczanie się ludzi lub pojazdów wewnątrz istniejącego tunelu
 • Wykrywa uruchomienie silników maszyn lub pojazdów

Korzyści z wykorzystania sensora światłowodowego

 • Całkowita odporność na zakłócenia EMI oraz bliskie wyładowania atmosferyczne
 • Sensor całkowicie pasywny, niewykrywalny przez urządzenia elektroniczne
 • Brak konieczności rozprowadzania zasilania oraz magistrali sygnałowych
 • Zakładana żywotność powyżej 25 lat.

Zasada działania

FiberPatrol FP1150 działa z wykorzystaniem jednomodowego kabla światłowodowego jako sensora.  Do wnętrza sensora  generowane są impulsy laserowe.  Sterownik systemu  wykorzystuje fakt , że część fotonów jest odbijana i zawracana w miejscach w których dochodzi do odkształceń i wibracji sensora . Precyzyjny pomiar oraz analiza charakteru tzw. wiązki zwrotnej, zapewnia  dokładną lokalizację miejsca zakłócenia oraz pozwala określić charakter obiektu, który takie zakłócenie wywołał.  W przeciwieństwie do systemów starszej generacji, nie jest wymagane żeby impulsy laserowe przechodziły przez całą długość sensora.

Fiber Patrol FP1150

Najważniejsze cechy systemu FiberPatrol FP1150

Nadaje się szczególnie do zabezpieczania granic państwowych, oraz podziemnych rurociągów i duktów kablowych

Wykrywane są próby ingerencji w podziemną infrastrukturę.  System wykrywa oraz potrafi klasyfikować różnorodną aktywność: kopanie ręczne lub mechaniczne, ludzi poruszających się na powierzchni gruntu,  działanie ciężkiego sprzętu.  W przypadku ochrony rurociągów, zapewnia  możliwość wykrycia prób  ingerencji jeszcze  przed dokonaniem uszkodzenia

Wykrywanie  lokalizacja zdarzeń symultanicznych

FP1150 precyzyjnie lokalizuje naruszenia pasa ochrony, nawet gdy występuje wiele jednoczesnych wtargnięć lub w  przypadku hałasu, drgań  pochodzacych z otoczenia. Alarmy mogą być zgłaszane według numeru strefy, metra  kabla i/lub  podanie  współrzędnych GPS.

Ciągłość działania w przypadku przecięcia sensora

W przypadku przecięcia kabla czujnika, sterownik systemu FP1150 natychmiast zgłasza zdarzenie i jego lokalizację. Co więcej, czujnik zachowuje zdolność do wykrywania i lokalizowania wtargnięć aż do miejsca przecięcia.

Klasyfikacja typów naruszenia

FiberPatrol potrafi rozróżniać ludzi, zwierzęta, kopanie ręczne i maszynowe, hałas silnika i poruszające się pojazdy. Inteligentna klasyfikacja celów umożliwia operatorowi  lepsze bezpośrednie kierowanie zasobami, rozróżnianie ruchu ludzi i pojazdów oraz unikanie filtrowanie zakłóceń pochodzących z otoczenia.

Wykrywanie kopania i tunelowania

FP1150 wykrywa kopanie i tunelowanie zarówno ręczne jak i  mechaniczne w odległości do 20 m od kabla czujnika w dowolnym kierunku. Można również wykryć działania w istniejącym tunelu, takie jak ruch ludzi, sprzętu i pojazdów.

Ochrona ogrodzeń i ścian

Odcinki  kabla czujnika FP1150 można również instalować je na ogrodzeniach, murach i  ścianach, w zależności od potrzeb w celu kompleksowej ochrony obwodu.

Kable światłowodowe

FP1150 wykorzystuje światłowód jednomodowy  typu  telekomunikacyjnego. Funkcja wykrywania wymaga jednego lub dwóch włókien w zależności od długości czujnika - dodatkowe włókna w kablu można wykorzystać do innych celów takich jak Ethernet i / lub komunikacja z innymi czujnikami Senstar.

Wspólna platforma

FP1150 korzysta z tego samego oprogramowania integracyjnego, co inne produkty Senstar. Zapewniona jest możliwość bezpośredniej integracji z innymi typami sensorów Senstar.  Ułatwia to wykonanie rozległych systemów ochrony perymetrycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik detekcji,  podnosi niezawodność i ułatwia obsługę.

Pakiet oprogramowania Network Manager, zapewnia również interfejs do  integracji z  nadrzędną platformą  monitoringu wideo i zarządzania systemami  alarmowymi produkcji Senstar,  jak również możliwości integracji TCP/IP z dowolnym systemem od innych producentów.

Fiber Patrol FP1150

Schemat  przykładowej instalacji

Światłowód detekcyjny systemu Fiber Patrol FP1150   można zastosować jako sensor zakopywany lub montowany na ogrodzeniu. 
System składa się ze stacji roboczej z kontrolerem optycznym, oraz podłączonych do niej 2  nitek światłowodu.
Urządzenie standardowo komunikuje się z nadrzędnym systemem SMS  cyfrowo poprzez Ethernet.  Możliwa jest również integracja bezpośrednia TCP/IP, lub wystawianie sygnałów na przekaźniki alarmowe.
FP1150 jest systemem w pełni skalowalnym