Home UltraLink

UltraLink

Pakiet produktów do integrowania i sieciowania sensorów

pdf Pobierz ulotkę informacyjną UltraLink

Karta Katalogowa – komputer Ultra Link (pobierz PDF)

W skład pakietu wchodzą urządzenia elektroniczne, oraz zestaw programów. UltraLink umożliwia integrację wielu różnego typu sensorów Senstar w jednej sieci, podłączanie do systemu dodatkowych sensorów i urządzeń od innych producentów , oraz integrację TCP/IP z nadrzędnymi systemami monitoringu i telewizją dozorową CCTV.

Komponenty elektroniczne ultraLink:

 • Interfejsy sieciowe do podłączania sieci Silver do komputera zarządzającego całym systemem:
  • NIU – interfejs sieci Silver
  • Mini –NIU- interfejs sieci Silver w wersji „mini”
  • Konwerter MOXA typu Ethernet- to-Serial
 • Karty sieciowe instalowane w modułach sterowników stref
  • Typu G1 – do sensorów Omnitrax i X-Field
  • Typu G2 – do sensorów FlexPS, UltraWAVE i modułów I/O UltraLINK
  • Karty Ethernet – do sensorów FlexPS, UltraWAVE i modułów I/O UltraLINK
 • UltraLINK – moduł wejść/wyjść (I/O)
Moduł ultraLINK z dodatkowymi wejściamu/wyjściami (I/O).

Moduł UltraLink składa się z karty procesora, oraz dodatkowo instalowanych różnego typu kart rozszerzających. Wszystkie komponenty przystosowane są do montażu w szynach DIN. Mogą być instalowane w szafie Rack 19”, lub w obudowie zewnętrznej. Moduł UltraLInk może pełnić następujące funkcje:

 • Integrację „twardo-drutową” z nadrzędnym systemem monitoringu. UltraLink odbiera sygnały z sieci Silver i przetwarza je na sygnały które mogą być odbierane przez system nadrzędny poprzez zwykłe przekaźniki lub wyjścia „open collector”
 • Umożliwia podłączenie do sieci Silver dodatkowych czujników od innych producentów a także innych urządzeń (sygnalizatorów, kontroli dostępu, sterowników)
 • Przesyłać komendy bezpośredni do przełącznika wizyjnego systemu CCTV (z wykorzystaniem przekaźników lub „open collectors”)

 

Komponenty modułu UltraLINK:

 • Karta procesora UltraLink z 8 przekaźnikami i 8 wejściami, programowana przez USB.
 • karty sieciowe typu G2 (różnego typu: RS422, MMFiber, SM Fiber)
 • karty z dodatkowymi 32 przekaźnikami NC/NO
 • karty z dodatkowymi 32 wyjściami typu „open collector”
 • karty z dodatkowym 32 i wejściami typu „dry contact”

Do jednego procesora ultraLink, można podłączyć kilka różnego typu kart rozszerzających. Jeden procesor ultraLink może obsłużyć maksymalnie 272 wejścia/wyjścia dowolnego typu.

 

Pakiet oprogramowania ultraLink :

 • NMS (Network Manager Service – dawniej Silver Network Manager) – program umożliwiający tworzenie i zarządzanie siecią sensorów, a także tworzący interfejs dla systemu wizualizacji i zarządzania alarmami. W skład NMS wchodzą dodatkowe komponenty:
  • Interface API (Public Applications Programming Interface)
  • Narzędzia do diagnostyki i zarządzana siecią: rejestrowanie wykresów dynamicznych z grupy sensorów, zapisywanie i odczyty rejestrów zdarzeń oraz rejestru statusu wszystkich urządzeń sieciowych

W ramach jednego NMS można tworzyć i zarządzać z jednego komputera do 10 niezależnych sieciami.

 • Network Manager API – zapewnia dostęp nadrzędnemu systemowi do wszystkich danych takich jak: informacje o alarmach (naruszenie strefy ochrony i alarmy diagnostyczne), status obwodów, status łącza komunikacyjnego, status wejść i wyjść, kontrola działania przekaźników , a także załączać funkcje autotestu dla poszczególnych sensorów.

Komunikacja pomiędzy NMS a nadrzędnym systemem wizualizacji i monitoringu (SMS) jest wykonywana z wykorzystaniem protokołu TCP/IP

 • NMS bezpośrednia kontrola wyjść (Direct Output Control) – umożliwia przypisanie stanu dowolnego wejścia (każdego typu alarm, dodatkowe wejścia „dry-contct) do kontrolowania stanu dowolnego wyjścia w ramach tej samej sieci (przekaźniki, wyjścia „open-collector, a także wyjścia wirtualne – auto-test, kontrola audio)
 • Network Manager SDK
 • SMT (Sensor Manager Toolkit) – zestaw narzędzi do konfigurowania, diagnostyki i programowania wszystkich sensorów Senstar
 • AIM (Alarm Integration Module) – nakładka do wizualizacji stanu systemu na mapie synoptycznej i zarządzania alarmami
© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland