Home Omnitrax

Omnitrax

System z ukrytym sensorem

pdf Pobierz ulotkę informacyjną Omnitrax

 

Omnitrax to 5 generacji obwodowy system wykrywania intruzów firmy Senstar. System działa z wykorzystaniem jako sensorów zakopywanych (ukrytych) kabli koncentrycznych o specjalnej konstrukcji. Wokół sensorów wytwarzane jest aktywne, przestrzenne pole detekcji. Wszelkie zaburzenia pola detekcji są rejestrowane i analizowane przez elektroniczny sterownik stref.

Omnitrax jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie, zapewniającym wyjątkowo wysoką skuteczność działania systemem dostępnym na rynku. Charakteryzuje się skutecznością wykrycia intruza powyżej 99%, przy ilości fałszywych alarmów (FAR) poniżej 1/miesiąc oraz dużej odporności na większość czynników mogących powodować przypadkowe alarmy (FAR): obecność małych zwierząt, zjawiska atmosferyczne, kable i przewody elektryczne, urządzenia radiowe i radary. Dodatkowo Omnitrax – z uwagi na ukrycie sensorów i przestrzenną ale niewidzialną strefę detekcji – jest bardzo trudny do „oszukania” i ominięcia bez wywoływania alarmu.

Najważniejsze zalety systemu Omnitrax wynikają z:

 • Unikalnej, opatentowanej konstrukcji kabli sensorycznych
 • Nowej generacji elektronicznych sterowników stref
 • Możliwości przesyłania danych i zasilania z wykorzystaniem sensorów (istotne dla rozległych systemów obejmujących wiele modułów.)

Omnitrax przeznaczony jest do zastosowania dla obiektów wymagających wysokiego poziomu ochrony. Może być zastosowany w terenie o skomplikowanej topografii, w tym terenie pofałdowanym, pomiędzy drzewami itp. Sensory mogą być układane bezpośrednio w gruncie, w nacięciach wykonanych w betonie lub asfalcie, pod kostką brukową itp.

 

Opis

System Omnitrax wykonuje się w postaci modułów. Każdy z modułów składa się z urządzenia elektronicznego (sterownika stref) oraz z dwóch odcinków sensora. Sensor stanowi para koncentrycznych przewodów z niepełnym ekranowaniem. Przewody te mogą być umieszczone we wspólnym płaszczu zewnętrznym (mówimy wtedy o kablu sensorycznym pojedynczym), lub mogą być oddzielone od siebie (kabel sensoryczne podwójny).

W zależności od typu sensora jednym zestawem można zabezpieczyć do 400 lub 800mb chronionego perymetru. Zestawy można ze sobą łączyć w celu uzyskania systemu ochrony o dowolnej wielkości.

 

.

Kable Sensoryczne

Kable sensoryczne to tzw. kable z niepełnym ekranowaniem. Senstar opracował i opatentował konstrukcję kabli zapewniającą uzyskanie jednorodnego pola detekcji, niezależnie od odległości od sterownika stref. Udało się to dzięki wielowarstwowej konstrukcji ekranu, w ktrórym bardzo precyzyjnie została wykonana szczelina równomiernie rozszerzająca się od początku do końca sekcji czułej.

Kable sensoryczne dostarczane są w postaci zestawów. Każdy zestaw kabla sensorycznego składa się z odcinka kabla sensorycznego o nominalnej długości + 4 dodatkowe metry, fabrycznie przyłączonego odcinka 20m kabla nieczułego na początku kabla, zestawu złącz i akcesoriów, taśmy –markera do oznaczenia przebiegu kabla w wykopie.

Zasady działania i sposób wykonania

Omnitrax generuje elektromagnetyczne pole detekcji wokół jednego z przewodów (oznaczonego Tx), drugi z przewodów pełni funkcję anteny odbiorczej (Rx) , monitorującej wszelkie zaburzenia pola detekcji.

zasada działania

Elektroniczny sterownik stref generuje zakodowane impulsy do przewodu Tx, a następnie analizuje sygnały odbierane przez przewód Rx. Dzięki zastosowaniu opatentowanej przez Senstar technologii „I-Range” możliwa jest lokalizacja zaburzeń pola elektromagnetycznego z dokładnością do 1m. Z kolei wykorzystanie technologii (wywodzącej się z radiowej techniki wojskowej) nazywanej „kodowanie w paśmie rozproszonym poniżej poziomu szumów tła” zapewnia systemowi dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz utrudnia zlokalizowanie sensora.

Kable sensoryczne systemu Omnitrax instaluje się pod powierzchnią gruntu. Mogą one być układane w wykopach, pod kostką brukową, asfaltem, lub w nacięciach wykonanych w twardych nawierzchniach (asfalt, beton). Głębokość umieszczenia sensora może się zmieniać w zakresie od 6cm do 50cm. Jeżeli istnieje potrzeba uzyskania szerszej niż standardowa strefy detekcji kable (dotyczy to oczywiście wyłącznie kabli podwójnych) można instalować w oddzielnych wykopach oddalonych od siebie na odległość do 1,5m.

Blok elektroniki powinno instalować się po wewnętrznej stronie pola detekcji w pewnym oddaleniu od linii sensorów (dodatkowo utrudnia to lokalizację strefy działania sytemu). Jest to możliwie dzięki temu, że kable sensoryczne wyposażone są w fabrycznie przyłączony odcinek kabla nieczułego o długości 20m. W przypadku instalacji wykonanych przy zastosowaniu jednego zestawu, można instalować sterownik stref wewnątrz budynku (najlepiej bezpośrednio przy centralce alarmowej) i wyprowadzić na zewnątrz same sensory.

Przy wykonywaniu rozległych systemów, składających się z większej ilości zestawów, elektronikę montuje się na ogłów w typowych szafkach elektrycznych, rozmieszczonych wzdłuż chronionego perymetru. Do bardzo istotnych zalet systemu Omnitrax należy możliwość przesyłania wszelkich danych , sygnałów alarmowych oraz zasilania z wykorzystaniem przewodów sensorycznych. Dzięki temu można uniknąć konieczności wykonywania kanalizacji kablowej, oraz uprościć architekturę całego systemu.

Typy konfiguracji

System Omnitrax nie jest gotowym produktem sprzedawanym „z półki”. System konfiguruje się indywidualnie dla każdego obiektu z uwzględnieniem czynników takich jak:

 • Wielkość obiektu
 • Kształt i konfiguracja terenowa
 • Szata roślinna, budynki, drogi
 • Ogrodzenia
 • Infrastruktura podziemna i nadziemna
 • Integracja z CCTV i systemami wizualizacji
 • Charakter użytkowania obiektu i wymagania użytkownika

W zależności od szczegółowych uzgodnień dobiera się:

Typy i długości odcinków kabli sensorycznych

 • W terenie pokrytym roślinnością (ogród, park) wygodniej na ogół jest wykorzystać sensor w kablu pojedynczym Typu SC1
 • Rozległe obiekty – o obwodzie kilku kilometrów korzystniej jest zabezpieczać kablami OC2 o długich odcinkach (400 lub 300m)
 • Można zastosować różnego typu kable sensoryczne na różnych odcinkach

Konfiguracja „wolnostojąca i konfiguracja „sieciowa”

 • W konfiguracji wolnostojącej sygnały alarmowe odbiera się indywidualnie ze sterowników stref, bezpośrednio z przekaźników. Dostępne są 4 + 8 (na dodatkowej karcie) przekaźniki, oraz dodatkowo 2 wejścia typu „supervison”. Programowanie, kalibracja oraz diagnostyka systemu w konfiguracji wolnostojącej odbywa się za pomocą komputera podłączonego przez port USB. Konfiguracja wolnostojąca jest bardziej ekonomiczna dla małych obiektów (z jednym lub dwoma sterownikami stref)
 • W konfiguracji sieciowej wszystkie sygnały alarmowe, oraz dane kontrolno-diagnostyczne przesyłane są cyfrowo w dedykowanej sieci Silver. Sieć jest typu „Pier-to-pier”, gdzie każdy z elektronicznych sterowników stref pełni rolę węzła sieci (regeneruje i wzmacnia sygnały). Sieć zapewnia transmisję typu duplex, a przesyłanie sygnałów może odbywać się w obydwie strony pętli zapewniając  zdublowanie torów transmisji danych. W konfiguracji sieciowej, każdy ze sterowników stref musi być wyposażony w kartę sieciową. Dostępne są różnego typu karty: RS 422, pod światłowód wielomodowy lub jednomodowy, karty mieszane. Do jednego lub dwóch (jeżeli wymagane jest zdublowanie linii przesyłania danych) sterowników stref wykonuje się łącze RSS422 lub światłowodowe do skomputeryzowanej stacji roboczej zarządzającej całym systemem. Komputer wyposażony w specjalistyczny pakiet oprogramowania umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad systemem, wizualizacji i zarządzania alarmami na mapie synoptycznej, przeprowadzania zdalnej diagnostyki i testów, programowania wszystkich parametrów oraz integracji z innymi systemami monitoringu lub CCTV. Konfiguracja sieciowa zapewnia większe możliwości w zakresie monitorowania systemu i jego zdalnego programowania, oraz wypada bardziej ekonomicznie dla dużych systemów składających się z wielu modułów Omnitrax

Sygnały wzdłuż perymetru (pomiędzy poszczególnymi sterownikami stref) mogą być przesyłane z wykorzystaniem kabli sensora. Jest to unikalna cecha systemu OMNITRAX, pozwalająca zrezygnować z rozprowadzania kosztownej kanalizacji kablowej dookoła obiektu.

Zasilanie

Zasilanie urządzeń Omnitrax również można wykonać na dwa sposoby:

 • Indywidualnie doprowadzić zasilanie do każdego ze sterowników stref
 • Zasilać kilka (do max 7) sterowników stref z jednego źródła podłączonego do jednego ze sterowników. Pozostałe urządzenia są zasilane poprzez przewody sensora. Jest to możliwe dzięki małemu poborowi mocy (do 9W na urządzenie) oraz akceptowaniu zasilania 12-56VDC. Możliwe jest zapewnienie dwóch torów zasilania od dwóch różnych sterowników stref (niezależnie po przewodzie Tx i Rx)
 • Dodatkowo każdy ze sterowników stref posiada wbudowany akumulator umożliwiający podtrzymanie zasilania przez okres minimum 8h.

Jest to unikalna cecha systemu OMNITRAX, pozwalająca zrezygnować z rozprowadzania kosztownej kanalizacji kablowej dookoła obiektu.

Programowanie i kalibracja

Programowanie i kalibracja systemu Omnitrax odbywa z komputera za pomocą oprogramowania UCM. Możliwa jest natychmiastowa diagnostyka stanu urządzenia, informacji o usterkach, poziomie zasilania, temperaturze , zarchiwizowanie zapisanych ustawień, odczytanie logów ostatnich 256 zdarzeń.

Kalibracja sensora i programowanie stref detekcji również wykonuje się za pomocą komputera podłączonego do urzadzenia

Po zaprogramowaniu, lub w celach diagnostycznych na dynamicznym , ruchomym wykresie (MAGNITUDE PLOT) obserwować z dokładnością do 1m poziom sygnałów odbieranych przez sensor. Można sporządzić i zapisać w postaci pliku nagranie Magnitude Plot z zadanego okresu czasu. Na wykresie można obserwowac poziom sygnały z dokładnością do 1m.

 

Integracja z innymi systemami

Producent zapewnia i ułatwia tworzenie rozległych systemów umożliwiających wykorzystanie różnego typu sensorów, oraz bezpośrednią integrację z nadrzędnymi systemami monitoringu i telewizji dozorowej CCTV

 • Wszystkie typu sensorów Senstar mogą być wyposażone w kompatybilny ze sobą interfejs sieciowy. Umożliwia to wspólne zarządzanie, programowanie, wizualizację stanu wszystkich urządzeń z poziomu tego samego pakietu oprogramowania
 • Wszystkie sensory Senstar posiadają dodatkowe wejścia umożliwiające bezpośrednie podłączenie do Sieci Silver innego typu czujek (np. barier IR)
 • W konfiguracji sieciowej zapewniona jest możliwość cyfrowej integracji z nadrzędnym systemem wizualizacji i monitoringu, lub bezpośrednio z telewizja dozorową CCTV. Dostępne są gotowe aplikacje dla systemów InproBMS, Akson. W skład pakietu oprogramowania wchodzą narzędzia ułatwiające pisanie nakładek integracyjnych:
  • pełna biblioteka API
  • narzędzie umożliwiające tworzenie sieci wirtualnych symulujących działanie rzeczywistych systemów (Network Simmulator)
  • narzędzie ułatwiające pisanie nakładek integracyjnych (SDK- Softwerare Development Kit)

 

© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland