Home Produkty

Elektroniczne systemy obwodowe Senstar Corp.:

 

OmniTrax – system z ukrytym sensorem

Nowej generacji system detekcji wtargnięć działający z wykorzystaniem zakopywanego (ukrytego pod powierzchnią gruntu), kabla sensorycznego wytwarzającego aktywną, przestrzenna strefę detekcji. OmniTrax posiada niespotykane dotychczas cechy i zalety, wprowadza rewolucyjne zmiany i wytycza nowy dla elektronicznych systemów zewnętrznej ochrony peryferyjnej. Jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie , zapewniającym wyjątkowo wysoką skuteczność działania systemem dostępnym na rynku. Czytaj dalej…

 

Lynx – uproszczona wersja Omnitrax

Tańsza, uproszczona wersja systemu Omnitrax. System tworzy niewidzialne pole detekcji wokół ukrytych pod powierzchnią gruntu przewodów sensorycznych. Wtargnięcie potencjalnego intruza wywołuje zaburzenie tego pola, w wyniku czego załączany jest alarm lokalizujący wtargnięcie z dokładnością do jednej z zaprogramowanych stref  detekcji. System nie reaguje na zaburzenia powodowane przez zjawiska atmosferyczne i małe obiekty takie jak niewielkie zwierzęta, liście itp.  Lynx nie zmienia estetyki ani wyglądu obiektu, a przy tym zapewnia wyższy poziom ochrony niż systemy oparte na barierach podczerwieni czy barierach mikrofalowych. Czytaj dalej…

 

FlexPS – sensor do zabezpieczania ogrodzen

FlexPS łączy w sobie zalety starszej generacji systemu IntelliFLEX  wraz z rozbudowanymi metodami analizy sygnałów, możliwościami zdalnej koni guracji i kontroli pracy oraz udoskonalonym procesem kalibracji zapewniającym bardziej wyrównane parametry strefy detekcji. Zastosowanie – podobnie jak systemy starszych generacji tego typu, FlexPS zapewnia „wczesne ostrzeganie” o próbach wtargnięcia do wnętrza chronionego obszaru. Nadaje się do stosowania na ogrodzeniach metalowych różnego typu i charakteryzuje się prostotą montażu, poprzez bezpośrednie mocowanie kabla sensorycznego do struktury ogrodzenia. Czytaj dalej…

FiberLR– nowej generacji sensor światowodłowy do zabezpieczania ogrodzeń

FiberLR umożliwia zabezpieczenie pojedynczym kablem światłowodowym ogrodzenia o długości do 15km. W przeciwieństwie do innych systemów tego typu umożliwia symultaniczne wykrywanie wielu równoczesnych wtargnięć (z precyzyjnym wskazaniem lokalizacji) a przecięcie sensora nie powoduje awarii całego systemu. Wszystkie urządzenia elektroniczne są umieszczane wewnątrz budynku, a sensor montowany na ogrodzeniu jest całkowicie pasywny i odporny na wszelkiego rodzaju zakłócenia elektromagnetyczne i elektryczne.  Czytaj dalej…

ultraWave – bariera mikrofalowa z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów

Bariera ultraWave stanowi doskonałe uzupełnienie rodziny sensorów zewnętrznych firmy Senstar. UltraWave tworzy przestrzenne pole detekcji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, dzięki cyfrowemu przetwarzaniu ograniczona została ilość przypadkowych alarmów. Urządzenie jest proste w montażu i kalibracji. Czytaj dalej…

.

.XField – system detekcji dla obiektów specjalnych wymagających najwyższego poziomu zabezpieczenia

XField działa z wykorzystaniem sensorów wytwarzających elektrostatyczne pole detekcji. Możliwe jest budowanie wyjątkowo trudnych do sforsowania systemów detekcji o strefie szerokości około 1m i wysokości do nawet 6m! W odróżnieniu od systemów starczych generacji system jest łatwieszy w wykonaniu, wymaga mniej zabiegów konserwacyjnych i jest znacznie bardzie odporny na czynniki mogące wywoływać przypadkowe alarmy. Czytaj dalej…

 

ultraLink – pakiet do integrowania różnego typu sensorów i centralnego zarządzania dużymi systemami ochrony obwodowej.

W skład pakietu wchodzą urządzenia elektroniczne, oraz zestaw programów. UltraLink umożliwia integrację wielu różnego typu sensorów Senstar w jednej sieci, podłączanie do systemu dodatkowych sensorów od innych producentów , oraz integrację TCP/IP z nadrzędnymi systemami monitoringu i telewizją dozorową CCTV. Czytaj dalej…

 

FlexZone +Nowa generacja i nowa jakość w systemach wykrywających próby forsowania ogrodzeń 

FlexZONE to ekonomiczny, prosty w wykonaniu i niezawodny system detekcji zarówno dla małych jak i dużych obiektów. Nadaje się do zastosowania na różnego typu ogrodzeniach, ale najlepiej sprawdza się na ogrodzeniach wykonanych z siatki plecionej, paneli zgrzewanych, lub typu palisada. W odróżnieniu od systemów poprzedniej generacji, jeden odcinek sensora może być instalowany na różnego typu ogrodzeniach. FlexZONE dokładnie wskazuje lokalizację próby wtargnięcia przy zapewnieniu możliwości symultanicznego wykrywania wielu wtargnięć równocześnie. Czytaj dalej…

© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland