Home Produkty X-Field

X-Field

Nowej generacji system ochrony peryferyjnej z przestrzenną aktywną strefą detekcji

pdf Pobierz ulotkę informacyjną X-Field

 

X-Field -działa na zasadzie analizy zaburzeń pola elektrostatycznego wokół drutów stalowych rozciągniętych jeden nad drugim równolegle do podłoża. Charakterystyczną cechą systemu jest wąska – o szerokości do 1m, ale wysoka (2,50-6,0m) objętościowa strefa detekcji. XFiled przeznaczony jest do dla obiektów wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia, szczególnie gdy wymagana jest wysoka strefa detekcji, lub na odcinkach gdzie nie ma wystarczającej ilości wolnej przestrzeni do wykorzystania innego typu systemów z objętościową strefą detekcji np. bariery mikrofalowych czy systemu Omnitrax. X-Field zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia (Pd powyżej 99%) i jest bardzo trudny do obejścia lub ominięcia, a do jego zainstalowania i prawidłowej pracy wystarczy pas wolnej przestrzeni o szerokości jedynie 1,5m . System można sieciować i integrować bezpośrednio z innymi sensorami firmy Senstar.

Zalety:

  • Bardzo wysoki poziom ochrony – system jest wyjątkowo trudny do ominięcia, lub pokonania bez alarmu
  • Możliwość tworzenia stref detekcji o wysokości ponad 5,5m przy zachowaniu szer. jedynie 1m.
  • Opatentowana konstrukcja izolatorów i systemu naciągu – mniejsza ilość prac konserwacyjnych
  • Nie reaguje na małe zwierzęta i ptaki
  • Odporny na zakłócenia atmosferyczne, drgania gruntu, światła, nadajniki radiowe i stacje radarowe
  • Bardzo duża trwałość i niezawodność.
Opis i sposób wykonania

System FlexPS wykonywany jest w postaci modułowej. Każdy moduł składa się z elektronicznego sterownika stref (w metalowej obudowie zewnętrznej), oraz dwóch zestawów odcinków sensora. Sensor stanowią druty stalowe naciągnięte równolegle do podłoża . W zależności od wymaganej wysokości strefy stosuje się od 4 do 8 drutów. Jednym zestawem można zabezpieczyć dwa sektory (dwie strefy),  o długości sensora do 150m każda.   Zestawy można ze sobą łączyć w celu zabezpieczenia ogrodzenia o dowolnej długości.  Sterowniki stref wyposażone są w 4 przekaźnik alarmowe i dwa dodatkowe wejścia, dodatkowo można je wyposażyć w karty sieciowe.

Druty sensoryczne mogą być instalowane na wysięgnikach zamontowanych bezpośrednio na ogrodzeniu terenu, lub też na wolnostojących słupach, pomiędzy ogrodzeniami

Producent opracował specjalny system izolatorów, wysięgników i napinaczy, dzięki czemu X-Field po wykonaniu nie wymaga dużej ilości prac konserwacyjnych.

Do każdego ze sterowników stref trzeba doprowadzić zasilanie i odebrać sygnały alarmowe. Dla konfiguracji wolnostojącej sygnały odbiera się bezpośrednio z przekaźników, a dla konfiguracji sieciowej poprzez magistralę RS422 lub światłowód. Dodatkowo każdy ze sterowników posiada dwa wejścia mogące służyć do wysterowania dodatkowych urządzeń (oświetlenia, sygnalizatorów) lub podłączenia czujników uzupełniających.

W wersji sieciowej system X-Field jest kompatybilny z systemem Omnitrax i innymi sensorami firmy Senstar- może pracować w jednej sieci i być zarządzany z tej samej platformy. Jest to szczególnie użyteczne kiedy planuje się zabezpieczenie całego obiektu systemem Omnitrax, ale niektóre fragmenty są zbyt wąskie do jego prawidłowej pracy. W takim wypadku system X-Field pozwala „domknąć” system wokół całego obiekty, zapewniające jednakowy wysoki poziom ochrony bez luk i tzw. martwych stref. Z astosowanie na zwężonych odcinkach pasa ochrony czujek innego typu – na przykład barier IR – powoduje obniżenie poziomu ochrony na tych fragmentach.

Zasada działania

Druty sensoryczne systemu Omnitrax działają jak okładki kondensatora. W praktyce dla konfiguracji z 4 drutami tworzą się 4 kondensatory pomiędzy poszczególnymi parami drutów sensorycznych. Sterownik stref systemu Omnitrax analizuje symultanicznie wszelkie zmiany pojemności poszczególnych kondensatorów. Pozwala to bardzo dokładne skalibrowanie systemu, dzięki czemu z kolei XField może działać bardzo efektywnie, zachowując maksymalną skuteczność wykrywania przy odporności na większość czynników mogących powodować fałszywe alarmy.

XF7 kondensatory

Programowanie i kalibracja XField odbywa się z wykorzystaniem pakietu oprogramowania UCM (wspólnego dla wszystkich sensorów firmy Senstar). Komputer z oprogramowaniem kalibracyjnym może być podłączony bezpośrednio do sterownika (przez USB), lub też zdalnie poprzez sieć. Producent ułatwia proces kalibracji poprzez algorytm pomagający serwisantowi. Wszelkie dane kalibracyjne mogą zostać zapisane do odrębnego pliku. Ułatwia to odtworzenie stanu systemu po ewentualnej awarii lub wymianie urządzenia. Działanie systemu w czasie rzeczywistym można obserwować dzięki narzędziu PLOT. Można analizować i obserwować sygnały generowane przez wszystkie pary drutów równocześnie, lub też tylko dla wybranej pary. Pliki z nagraniami można archiwizować w celu dalszej analizy.

Typy konfiguracji

Konfiguracja „wolnostojąca”

W konfiguracji wolnostojącej sygnały alarmowe odbiera się indywidualnie z przekaźników dostępnych na płycie sterownika stref. Dostępne są 4 przekaźniki NC/NO, oraz dodatkowo 2 wejścia typu „supervison”. Programowanie, kalibracja oraz diagnostyka systemu w konfiguracji wolnostojącej odbywa się za pomocą komputera podłączonego przez port USB.

Konfiguracja sieciowa

W konfiguracji sieciowej wszystkie sygnały alarmowe, oraz dane kontrolno-diagnostyczne przesyłane są cyfrowo w dedykowanej sieci Silver. Sieć jest typu „Pier-to-pier”, gdzie każdy z elektronicznych sterowników stref pełni rolę węzła sieci (regeneruje i wzmacnia sygnały). Sieć zapewnia transmisję duplex, a przesyłanie sygnałów odbywa się w obydwie strony pętli zapewniając możliwość zdublowania torów transmisji danych.

Każdy ze sterowników stref musi być wyposażony w kartę sieciową. Dostępne są różnego typu karty: RS 422, pod światłowód wielodomowy lub jednomodowy,.

Wymagane jest ułożenie dodatkowej magistrali RS422 lub światłowodowej. Magistralę można ułożyć bezpośrednio w gruncie razem z magistralą zasilającą. Nie jest wymagane wykonywanie odrębnej kanalizacji kablowej.

Od jednego lub dwóch (jeżeli wymagane jest zdublowanie linii przesyłania danych) sterowników stref wykonuje się łącze RSS422 lub światłowodowe do skomputeryzowanej stacji roboczej zarządzającej całym systemem. Komputer wyposażony w specjalistyczny pakiet oprogramowania umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad systemem, wizualizacji i zarządzania alarmami na mapie synoptycznej, przeprowadzania zdalnej diagnostyki i testów, programowania wszystkich parametrów oraz integracji z innymi systemami monitoringu lub CCTV

Zasilanie

Zasilanie sterowników XField można zapewnić na dwa sposoby:

Indywidualnie doprowadzić zasilanie do każdego ze sterowników stref

Zasilać kilka- kilkanaście sterowników stref z jednego źródła 24VDC lub 48VDC poprzez poprowadzoną od sterownika do sterownika magistralę (może to być typowy kabel doziemny układany bezpośrednio w gruncie bez kanalizacji kablowej)

Dodatkowo każdy ze sterowników stref powinien jest wyposażony fabrycznie w akumulator umożliwiający podtrzymanie zasilania przez okres minimum 8h.

Integracja z innymi systemami

Producent zapewnia i ułatwia tworzenie rozległych systemów umożliwiających wykorzystanie różnego typu sensorów, oraz bezpośrednią integrację z nadrzędnymi systemami monitoringu i telewizji dozorowej CCTV. Więcej o tworzeniu systemów sieciowych i integracji z systemami nadrzędnymi znajduje się w zakładkach ultraLink oraz Systemy Zintegrowane

© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland