Home Produkty Ultra Wave

UltraWave – Bariera mikrofalowa z cyfrową analizą sygnałów


pdf Pobierz ulotkę informacyjną UltraWave

 

Zalety:

  • Objętościowa strefa detekcji o długości do 200m
  • Bezprzewodowe łącze Tx-Rx upraszcza instalację i zwiększa niezawodność
  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i zautomatyzowana kalibracja
  • Pasmo K (24HHz)
  • Możliwość sieciowania I bezpośredniej integracji z innymi sensorami firmy Senstar
  • Zdalna diagnostyka i programowanie
Opis i sposób wykonania

Bariera mikrofalowa działa jak tzw. radar bistatyczny – z rozdzielonym nadajnikiem i odbiornikiem. Pomiędzy tymi urządzeniami tworzy się objętościowa , mikrofalowa strefa detekcji o kształcie zbliżonym do cygara. Wszelkie zaburzenia wiązki mikrofalowej powodowane przez przemieszczające się obiekty, są rejestrowane i analizowane. Cyfrowa analiza sygnałów pozwala znacznie ograniczyć ilość przypadkowych (niepożądanych) alarmów powodowanych przez małe obiekty i zjawiska atmosferyczne.

1 . ultrawave_c3_(0-00-56-13)

Na tle innych urządzeń tego typu ultraWave wyróżnia się następującymi cechami:

  • Bezprzewodowym łączem transmisji danych pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Dzięki temu nie trzeba do nadajnika doprowadzać żadnych kabli sygnałowych, a wyłącznie zasilanie.
  • Możliwością zasilania prądem 12-48VDC. Jest to szczególnie użyteczne przy budowie dużych systemów składających się z wielu sensorów. Można poprowadzić jedną magistralę zasilająca 24VDC lub 48VDC i pominąć kwestię spadku napięcia wraz z odległością od źródła zasilania
  • Możliwością instalowania różnego typu interfejsów sieciowych : RS422, MMFiber i SMFiber
  • Pracą w paśmie K (24GHz) , bariera jest bardziej odporna na zakłócenia powodowane przez opady atmosferyczne , dodatkowo w paśmie K jest znacznie mniej zakłóceń elektromagnetycznych

Bariera ultraWave, poza komputerem z oprogramowaniem UCM (Uniwersal Configuration Module) nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń i wyposażenia do montażu i skalibrowania. Komputer z oprogramowaniem kalibracyjnym może być podłączony bezpośrednio do sterownika (przez USB), lub też zdalnie poprzez sieć. Producent ułatwia proces kalibracji poprzez algorytm pomagający serwisantowi. Wszelkie dane kalibracyjne mogą zostać zapisane do odrębnego pliku. Ułatwia to odtworzenie stanu systemu po ewentualnej awarii lub wymianie urządzenia. Działanie systemu w czasie rzeczywistym można obserwować dzięki narzędziu PLOT. Można analizować i obserwować w postaci dynamicznego wykresu amplitudę odbieranych sygnałów. Pliki z nagraniami można archiwizować w celu dalszej analizy.

Typy konfiguracji ultraWave
Konfiguracja „wolnostojąca”

W konfiguracji wolnostojącej sygnały alarmowe odbiera się indywidualnie z przekaźników dostępnych na płycie sterownika stref. Dostępne są 4 przekaźniki NC/NO, oraz dodatkowo 2 wejścia typu „supervison”. Programowanie, kalibracja oraz diagnostyka systemu w konfiguracji wolnostojącej odbywa się za pomocą komputera podłączonego przez port US

Konfiguracja sieciowa

W konfiguracji sieciowej wszystkie sygnały alarmowe, oraz dane kontrolno-diagnostyczne przesyłane są cyfrowo w dedykowanej sieci Silver. Sieć jest typu „Pier-to-pier”, gdzie każdy z elektronicznych sterowników stref pełni rolę węzła sieci (regeneruje i wzmacnia sygnały). Sieć zapewnia transmisję duplex, a przesyłanie sygnałów odbywa się w obydwie strony pętli zapewniając możliwość zdublowania torów transmisji danych.

Każdy ze sterowników stref musi być wyposażony w kartę sieciową. Dostępne są różnego typu karty: RS 422, pod światłowód wielodomowy lub jednomodowy.

Wymagane jest ułożenie dodatkowej magistrali RS422 lub światłowodowej. Magistralę można ułożyć bezpośrednio w gruncie razem z magistralą zasilającą. Nie jest wymagane wykonywanie odrębnej kanalizacji kablowej.

Od jednego lub dwóch (jeżeli wymagane jest zdublowanie linii przesyłania danych) sterowników stref wykonuje się łącze RSS422 lub światłowodowe do skomputeryzowanej stacji roboczej zarządzającej całym systemem. Komputer wyposażony w specjalistyczny pakiet oprogramowania umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad systemem, wizualizacji i zarządzania alarmami na mapie synoptycznej, przeprowadzania zdalnej diagnostyki i testów, programowania wszystkich parametrów oraz integracji z innymi systemami monitoringu lub CCTV

Integracja z innymi systemami

Producent zapewnia i ułatwia tworzenie rozległych systemów umożliwiających wykorzystanie różnego typu sensorów, oraz bezpośrednią integrację z nadrzędnymi systemami monitoringu i telewizji dozorowej CCTV. Więcej o tworzeniu systemów sieciowych i integracji z systemami nadrzędnymi znajduje się w zakładkach ultraLink oraz Systemy Zintegrowane

© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland