Lynx

Uproszczona wersja systemu Omnitrax

pdf Pobierz ulotkę informacyjną Lynx

 Lynx domek

System Lynx to uproszczona, bardziej ekonomiczna  wersja systemu Omnitrax. Lynx wykorzystuje te same zestawy przewodów sensorycznych  tworzących  aktywną, przestrzenną strefę detekcji, natomiast sterownik elektroniczny jest tańszy o około 50% w porównaniu ze sterownikiem Omnitrax.

Ograniczenia Lynx w stosunku do systemu Omnitrax :

  1. Ograniczenie liczby stref (sektorów) do  4 + 1 stref
  2. Brak możliwości tworzenia konfiguracji sieciowej (alarmy są raportowane wyłącznie poprzez przekaźniki)
  3. Brak możliwości łączenia kilku zestawów w większe systemy.

Pozostałe cechy i zalety są identyczne dla obu systemów:

 • Bardzo dokładna kalibracja wzdłuż całego sensora
 • Możliwość wydzielania w obrębie jednego odcinka sensora  niezależnie raportowanych sektorów (stref) o indywidualnie wprowadzanych parametrach detekcji  (limit 4 +1)
 • Możliwość  dokonywania zmian   rozmieszczenia i parametrów stref w dowolnym momencie, bez przeinstalowywania sensora i urządzeń
 • Możliwość czasowej, lub stałej dezaktywacji dowolnie wybranego odcinka
 • Szybka i dokładna diagnostyka za pomocą komputera połączonego czasowo przez port USB

 

panther2-strefa detekcji

Lynx  Charakteryzuje się  skutecznością wykrycia intruza powyżej 99%,  przy ilości fałszywych alarmów (FAR) poniżej 1/miesiąc , oraz dużą odpornością na większość czynników mogących powodować  przypadkowe alarmy (FAR):  obecność małych zwierząt, zjawiska atmosferyczne,  kable i przewody elektryczne, urządzenia radiowe i radary . Dodatkowo Lynx – z uwagi na ukrycie sensorów i przestrzenną i niewidzialną strefę detekcji – jest bardzo trudny do „oszukania”  i ominięcia bez wywoływania alarmu.

System Lynx składa się  z urządzenia elektronicznego (sterownika stref) oraz z dwóch odcinków sensora (dla małych obiektów można podłączyć tylko jeden kabel sensoryczny).  Sensor stanowi para koncentrycznych przewodów z niepełnym ekranowaniem. Przewody  te mogą być umieszczone we wspólnym płaszczu zewnętrznym (mówimy wtedy o  kablu sensorycznym pojedynczym), lub mogą być oddzielone od siebie (kabel sensoryczny podwójny).

W zależności od typu sensora systemem Lynx można zabezpieczyć do 400 lub 800mb chronionego perymetru.

Opis i sposób wykonania

System Lynx składa się z urządzenia elektronicznego (sterownika stref) oraz z jednego lub dwóch podłączonych do sterownika odcinków sensora. Sensor stanowi para koncentrycznych przewodów z niepełnym ekranowaniem. Przewody te mogą być umieszczone we wspólnym płaszczu zewnętrznym (mówimy wtedy o kablu sensorycznym pojedynczym), lub mogą być oddzielone od siebie (kabel sensoryczne podwójny).

W zależności od typu sensora jednym zestawem można zabezpieczyć do 400 lub 800mb chronionego perymetru.

 Lynx schemat

Kable sensoryczne systemu Lynx instaluje się pod powierzchnią gruntu. Mogą one być układane w wykopach, pod kostką brukową, asfaltem, lub w nacięciach wykonanych w twardych nawierzchniach (asfalt, beton). Głębokość umieszczenia sensora może się zmieniać w zakresie od 6cm do 50cm. Jeżeli istnieje potrzeba uzyskania szerszej niż standardowa strefy detekcji kable (dotyczy to oczywiście wyłącznie kabli podwójnych) można instalować w oddzielnych wykopach oddalonych od siebie na odległość do 1,5m.

Blok elektroniki może być zainstalowany wewnątrz budynku (najlepiej bezpośrednio przy centralce alarmowej), lub na zewnątrz blisko linii sensorów. Sterownik elektroniczny zasila się zasilaczem 12-48VDC. Na płycie sterownika dostępne są 4 przekaźniki alarmowe oraz dwa dodatkowe wejścia.

Programowanie, diagnostykę i kalibrację systemu Lynx wykonuje się za pomocą komputera podłączonego do sterownika stref przez port USB. Po zakończeniu procesu kalibracji i diagnostyki komputer odłącza się.

Typy kabli sensorycznych
 • SC1 – pojedynczy (kabel nadawczy i odbiorczy umieszczone są we wspólnej osłonie zewnętrznej i instalowane w pojedynczym wykopie) – dostępne są gotowe zestawy o długościach do 200mb
 • SC2 – podwójny -kable nadawczy i odbiorczy są oddzielone od siebie i instalowane w dwóch odrębnych wykopach – dostępne są  gotowe zestawy o długościach sensora do 200mb
 • OC2 (nowej generacji) – kable nadawczy i odbiorczy w osobnych osłonach, instalowane w dwóch odrębnych wykopach – dostępne są odcinki do 400mb  (3małe obrazki z podpisami)

Każdy zestaw kabla sensorycznego  składa się z odcinka kabla sensorycznego o nominalnej długości + 4 dodatkowe metry, fabrycznie przyłączonego odcinka 20m kabla nieczułego na początku kabla,  zestawu złącz i akcesoriów, taśmy –markera do oznaczenia przebiegu kabla w wykopie.

Zasada działania

 

Sterownik Lynx generuje elektromagnetyczne pole detekcji wokół jednego z przewodów (oznaczonego Tx), drugi z przewodów pełni funkcję anteny odbiorczej (Rx) , monitorującej wszelkie zaburzenia pola detekcji.

Sygnały odbierane przez przewód Rx są następnie analizowane przez blok elektroniki. Dzięki zastosowaniu opatentowanej przez Senstar technologii „I-Range” możliwa jest lokalizacja zaburzeń pola elektromagnetycznego z dokładnością do 1m. Z kolei wykorzystanie technologii (wywodzącej się z radiowej techniki wojskowej) nazywanej „kodowanie w paśmie rozproszonym poniżej poziomu szumów tła” zapewnia systemowi dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz utrudnia zlokalizowanie sensora.

zasada działania

Podobnie jak dla Omnitrax najwyższe parametry użytkowe systemu Lynx są pochodną:

 • Unikalnej, opatentowanej konstrukcji samego sensora. W przeciwieństwie do wszystkich innych podobnych systemów, kable sensoryczne posiadają precyzyjnie wykonaną szczelinę w ekranie. Szerokość szczeliny równomiernie zwiększa się wzdłuż całej długości przewodu. Dzięki temu udało uzyskać się równomierną siłę pola elektromagnetycznego, niezależnie od odległości od elektronicznego sterownika stref
 • Zaawansowanego technologicznie sposobowi wytwarzania i obróbki sygnałów umożliwiającemu monitoring kabla z dokładnością do 1m, oraz zapewniającemu odporność na zakłócenia.

 

Integracja z innymi systemami

Lynx można integrować z innymi systemami wyłącznie poprzez bezpośrednie wykorzystanie przekaźników i wejść. Standardowo przekaźniki podłącza się pod wejścia typowej centrali alarmowej. Mogą zostać one wykorzystane do załączania kamer CCTV.

Dodatkowe wejścia można wykorzystać do chwilowej dezaktywacji dowolnie wybranego odcinka- np. wjazdu na teren posesji.

© 2014 - RABAN S.p. Z.o.o. S.p. k. (Dystrybutor Senstar) | Poznań, Poland