Security starts with SENSTAR

Systemy hybrydowe

Kierunek rozwoju elektronicznej ochrony obwodowej i perymetrycznej

Systemy hybrydowe

Systemy hybrydowe to połączenie ze sobą w jeden spójny i zintegrowany system wszystkich komponentów elektronicznych takich jak:

  • podstawowego systemu detekcji (z możliwością stosowania detektorów różnego typu)
  • systemu monitoringu kamerowego
  • drugiego systemu detekcji (może to być np. wideodetekcja)
  • „inteligentnego” oświetlenia
  • systemu kontroli dostępu

Istotą systemów hybrydowych jest  centralna analityka i przetwarzanie danych z różnych czujników i podsystemów

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym przez nadrzędną stację roboczą  umożliwia  zwiększenie skuteczności działania systemu (zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia intruza przy znaczącym zmniejszeniu ilości alarmów zwodniczych).

Systemy hybrydowe mogą też znacząco usprawnić funkcjonalność i obsługę systemu poprzez :

  • zmniejszenie zwłoki pomiędzy załączeniem sensora a prezentacją alarmów wraz z obrazem z kamery w centrum nadzoru
  • częściową automatyzacją procesu zarządzania zdarzeniami alarmowymi wspomagającą pracę operatora

Trwają prace nad rozwojem algorytmów mogących zapewnić równoległe przetwarzanie danych z wielu urządzeń w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technik takich jak: powiązania logiczne strumienia danych z różnych urządzeń rozpoznawanie wzorców (sygnatur).