Security starts with SENSTAR

Skalowalność

Precyzyjna kalibracja oraz podział na dowolnie wytyczone strefy detekcji

Skalowalność

Skalowalność w odniesieniu do systemów detekcji stosowanych w ochronie perymetrycznej i obwodowej oznacza:

  • Precyzyjny monitoring działania każdego fragmentu perymetru chronionego przez dane urządzenie,  z  dokładnością (w zależności od typu urządzeń) nawet do 1m.
  • Dokładną kalibrację parametrów detekcji, niezależnie na każdym fragmencie
  • Możliwość programowania dowolnie wytyczonych, niezależnie raportowanych stref detekcji w obrębie działania danego sensora
  • Możliwość wprowadzania zmian w rozmieszczeniu stref , bez przeinstalowywania sensora.

Systemy skalowalne posiadają wiele bardzo istotnych zalet:

  • Zabezpieczenie obiektu obiektu mniejszą ilością rządzeń, bez zmniejszania ilości stref i przy zachowaniu dokładnej lokalizacji wtargnięć
  • Możliwość dokładnego dopasowania stref (sektorów) do pól widzenia kamer systemu CCTV
  • Ograniczenia ilości alarmów niepożądanych: precyzyjny monitoring zapewnia  diagnostykę przyczyn i lokalizacji w których generowane są alarmy zwodnicze a precyzyjna kalibracja umożliwia ograniczenie ich ilości
  • Możliwa jest (czasowa lub na stale) dezaktywacja dowolnie wybranego odcinka

W naszej ofercie do systemów skalowalnych zaliczają się:  Omnitrax, FlexZONE, Fiber Patrol FP1150, Senstar LM100

Skalowalność