Security starts with SENSTAR

Kompleksowy system ochrony

Elementy i funkcje zewnętrznego systemu ochrony

System ochrony to nie tylko detekcja intruzów, czy monitoring wizyjny. Planując system ochrony obwodowej, należy podejść do tematu całościowo. Zacząć należy od  analizy zagrożeń i funkcji jakie mają być realizowane  i na tej podstawie dobrać komponenty i wypracować koncepcję systemu

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SYSTEMU CHRONY OBWODOWEJ

 • Utrudnienie dostępu
 • Wykrycie intruza
 • Utrudnienie przemieszczania się/ucieczki
 • Zdalna weryfikacja zdarzenia
 • Wspomaganie pracy służb ochrony przy ujęciu intruza

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU OCHRONY OBWODOWEJ

 • ogrodzenie zewnętrzne -utrudnienie dostępu
 • system detekcji (wykrywania wtargnięć) -wykrycie intruza
 • Telewizja dozorowa CCTV -weryfikacja
 • ogrodzenie wewnętrzne –ograniczenie przemieszczania się i wydłużenie czasu pobytu intruza w strefie działania systemów wykrywania i weryfikacji
 • System kontroli dostępu – sprawdzanie tożsamości i rejestracja osób przemieszczających się przez granicę chronionego obszaru
 • oświetlenie terenu –wspomaganie CCTV i służb ochrony
 • drogi dojazdowe –wspomaganie służb ochrony
 • centrum zarządzania –koordynacja i wspomaganie

Oczywiście  nie zawsze wymagane są wszystkie wymienione powyżej elementy.  Dobiera się je na podstawie analizy zagrożeń, wielkości i charakterystyki użytkowania obiektu . Inaczej planuje się system ochrony dla rezydencji , a inaczej  obiektów wojskowych a jeszcze inaczej dla zakładów penitencjarnych. 

Kompleksowy system ochrony