Security starts with SENSTAR

Detekcja i telewizja CCTV

Detekcja + weryfikacja

Detekcja i telewizja CCTV

System ochrony obwodowej oprócz detekcji intruzów z możliwie wysoką skutecznością (24h/dobę w każdych warunkach atmosferycznych przy możliwie jak najmniejszej ilości alarmów niepożądanych), powinien zapewnić możliwość  weryfikacji zdarzeń alarmowych. Osiągnięcie powyższych celów wymaga zastosowania systemu składającego się co najmniej z dwóch komponentów: podsystemu detekcji i telewizji dozorowej CCTV. Żaden z pod-systemów samodzielnie nie jest w stanie zapewnić optymalnej funkcjonalności.

Sama telewizja dozorowa stosowana na zewnątrz, nawet z wykorzystaniem kamer termowizyjnych i zaawansowanych systemów analizy obrazów  nie zapewni tak dużej skuteczności wykrywania intruzów jak odrębny, optymalnie wykonany system detekcji. Kamery są na ogół widoczne i łatwe do zlokalizowania przez potencjalnego intruza, analityka wideo ma problemy ze skutecznością nocą lub w złych warunkach atmosferycznych i  generuje stosunkowo dużo alarmów niepożądanych. W przypadku zastosowania wyłącznie CCTV w przypadku awarii kamery tracimy zarówno podgląd jak i możliwość detekcji. Należy również pamiętać, że systemy kamerowe mogą naruszać prywatność  właścicieli (użytkowników) obiektu, ich gości czy  klientów.

Z kolei sam system wykrywania intruzów, nawet  działający z wykorzystaniem  najlepszych i najbardziej zaawansowanych detektorów  jest „ślepy”  i nie potrafi  zidentyfikować  przyczyny alarmu.

Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie obu systemów równocześnie i ich wzajemna integracja.   Szczegółowe rozwiązanie projektuje się w zależności od czynników takich jak charakter i wielkość obiektu, sposób użytkowania, organizacja pracy ochrony.

Przykładowo dla niedużych i nieskomplikowanych obiektów  można wykonać niezależnie działające system detekcji i system kamerowy obserwujących perymetr  zainstalowanymi detektorami.  Wymagane jest zapisywanie obrazu z wszystkich kamer z zapewnieniem archiwizacji nagrań przez określony czas. Kamery powinny być montowane na stałe (bez głowic obrotowych) i pokrywać polem widzenia cały pas ochrony

Natomiast dla obiektów wymagających najwyższego poziomu ochrony, zwłaszcza dużych i o skomplikowanej topografii można wykonać w pełni zintegrowany system ochrony działający w następujący sposób:

  • cały perymetr objęty jest działaniem detektorów wykrywających próby przekroczenia
  • wszystkie strefy detektorów są objęte polem widzenia systemu kamerowego
  • rozmieszczenie stref detekcji dopasowane jest do pól widzenia kamer
  • zdarzenie alarmowe powoduje niezwłoczną prezentację obrazu z kamery obserwującej daną strefę (w zależności od potrzeb obraz może  być wyświetlony na oddzielnym monitorze
  • zdarzenie alarmowe jest archiwizowane w bazie danych, razem przypisaną do niego sekwencją  wideo obejmująca zadany czasookres przed i po alarmie (np.  -10s/+5s)
  • przeglądanie zdarzeń alarmowych automatyczne wywołuje wyświetlenie zapisanej sekwencji wideo

Przy takim rozwiązaniu można zapewnić ochronę prywatności i poufności dla użytkowników obiektu

  • pola widzenia kamer można dopasować tak żeby pokrywały wyłącznie pas ochrony obwodowej
  • mogą być zapisywane i  archiwizowane wyłącznie sekwencje wideo powiązane ze zdarzeniami alarmowymi