Security starts with SENSTAR

Ochrona obwodowa

Właściwe planowanie i wykonanie jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnej funkcjonalności

Planowanie systemu ochrony obwodowej to skomplikowane zagadnienie, obejmujące wiele różnorodnych aspektów takich jak:   wykrycie intruza, weryfikację , utrudnienie przemieszczania się, sposób reakcji na zdarzenia alarmowe. Zacząć należy od analizy zagrożeń a następnie funkcji i zadań jakie mają być realizowane przez system. Należy pamiętać o rzeczywistych możliwościach technicznych, oraz oszacować ewentualny koszt wykonania. Żeby wypracować optymalną  koncepcję trzeba uwzględnić  wszystkie elementy  składowe kompletnego systemu ochrony obwodowej. Należy pamiętać  że  detekcja intruzów jest tylko jednym z elementów całego systemu ochrony  perymetrycznej lub obwodowej. 

Zewnętrzne detektory Możliwości i ograniczenia, kryteria oceny, dobór urządzeń

Detekcja intruzów poruszających się na zewnątrz budynków jest skomplikowanym zadaniem ze względu na dużą ilość czynników mogących wpływać na działanie urządzeń i gener- ować alarmy niepożądane. Istnieje bardzo duża ilość sensorów różnego typu wykorzystujących odmienne technologie detekcji.

Kompleksowy system ochrony Elementy i funkcje zewnętrznego systemu ochrony

Zewnętrzny system ochrony obwodowej powinien nie tylko zapewnić wykrycie intruza, ale także umożliwić zdalną weryfikację wideo. W zależności od potrzeb system może również realizować dodatkowe funkcje takie jak ograniczenie swobody przemieszczania się, czy oświetlenie terenu.

Detekcja i telewizja CCTV Detekcja + weryfikacja

Systemy detekcji intruzów i systemy telewizji dozorowej CCTV wzajemnie się uzupełniają. Mimo coraz bardziej zaawansowanych algorytmów analizy obrazu system kamerowy działający na zewnątrz budynków nie są wstanie zapewnić dużej skuteczności wykrycia przy zachowaniu minimalnej ilości niepożądanych wzbudzeń. Z kolei sam system detekcji, bez kamer nie zapewni możliwości weryfikacji przyczyn alarmów i określenia rodzaju zagrożenia.

Systemy zintegrowane Łączenie różnego typu sensorów na jednym obiekcie

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony, szczególnie w przypadku dużych obiektów o skomplikowanej topografii, optymalne może być zastosowanie detektorów różnego typu na różnych fragmentach systemu. W celu optymalizacji działania takiego systemu, ułatwienia diagnostyki i konserwacji wskazane jest żeby wszystkie urządzenia zintegrowane były w jednej sieci z kompatybilnymi protokołami przesyłania danych i procedurami kontrolno-diagnostycznymi.

Skalowalność Precyzyjna kalibracja oraz podział na dowolnie wytyczone strefy detekcji

Systemy skalowalne zapewniają monitorowanie pasa ochrony z dużą dokładnością (nawet do 1m). Skalowalność zapewnia możliwość dokładnej kalibracji parametrów detekcji na każdym odcinku, oraz wydzielanie wielu dowolnie wytyczonych , niezależnych stref w obrębie działania danego sensora.

Systemy hybrydowe Kierunek rozwoju elektronicznej ochrony obwodowej i perymetrycznej

Systemy hybrydowe, to systemy integrujące działanie wielu podsystemów na jednej platformie, z równoczesnym przetwarzaniem danych z wielu źródeł przez jednostkę nadrzędną.